Évf. 7 szám 1 (2008)
Tanulmányok

Az európai uniós támogatások hatásának vizsgálata

Megjelent június 16, 2008
Zsuzsanna Trón
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Trón, Z. (2008). Az európai uniós támogatások hatásának vizsgálata. Competitio, 7(1), 83–102. https://doi.org/10.21845/comp/2008/1/6

Nagy általánosságban elfogadott nézet, hogy az Európai Unióból érkező támogatások jelentős növekedési többletet generálnak. A strukturális alapok potenciális hatásait számszerűsítő, az Európai Bizottság által elvégeztetett modellszimulációk alá is támasztják a pozitív várakozásokat. Az alapok tényleges hatását vizsgáló empirikus tanulmányok azonban meglehetősen szerény, az alapoknak tulajdonítható növekedési és felzárkózási többletről számolnak be1. Ennek az ellentétnek a feloldását tűzte célul a jelen írás, mely a következő logikai szálon halad. Először bemutatja az EU-ban kialakult értékelési folyamatot és típusait, majd megvizsgálja az egyes értékelési módszerekből levonható tanulságokat az esettanulmányok, a modellszimulációk és az ökonometriai tanulmányok mélyebb elemzésével. A cikk következtetése, hogy a regionális politika szándékai csak korlátozottan érvényesülnek, melynek okai többek között a támogatások kiszorító hatásában, a járadékvadászatban és a kormányok erkölcsi kockázatában keresendő.

 1. Ade – Enterprise – Zenit (1999): Evaluation of Research, Technological Development and Innovation related actions under Structural Funds (Objective 2). Final Synthesis Report, http://ec.europa.eu/ regional_policy/ sources/ docgener/ evaluation/rafon_en.htm. Letöltés időpontja: 2008. 04. 16.
 2. Allen, David (2005): Cohesion and the Structural Funds. In: Wallace, Helen – Wallace, Hanry (szerk.): Policy Making in the European Union. Oxford University Press, Oxford, 213–241.
 3. Armstrong, Harvey W. (2002): European Union Regional Policy: Reconciling the Convergence and Evaluation Evidence. In: Cuadrado-Roura, J. R. – Parellada, M. (szerk.): Regional Convergence in the European Union: Facts, Prospectsand Policies. Sringer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 231–272.
 4. Armstrong, Harvey W. – Wells, Peter (2006): Structural Funds and Community Economic Development Initiatives. Regional Studies, 40. évf., 2. szám, 259–272.
 5. Bachtler, John – Michie, Rona (1995): A new era in EU regional policy evaluation? The appraisal of structural funds. Regional Studies, 29. évf., 8. szám, 745–751.
 6. Bachtler, John – Wren, Colin (2006): Evaluation of European Union Cohesion Policy: Research Questions and Policy Challenges. Regional Studies, 40. évf., 2. szám, 143–53.
 7. Batterbury, Sarah C. E. (2006): Principles and purposes of European Union cohesion policy evaluation. Regional Studies, 40. évf., 2. szám, 179–188.
 8. Beutel, Jörg (2002): The economic impact of Objective 1 interventions for the period 2000-2006. Konstanz. http:// ec.europa.eu/ regional_policy/ sources/ docgener/ studies/ pdf/ objective1/ final_report.pdf.
 9. Letöltés időpontja: 2008. 04. 16.
 10. Beugelsdijk, Maaike – Eijffinger, Sylvester C. W. (2005): The Effectiveness of Structural Policy in the European Union: An Empirical Analysis for the EU-15 in 1995-2001. Journal of Common Market Studies, 43. évf., 1. szám, 37–51.
 11. Boldrin, Michele – Canova, Fabio (2001): Inequality and convergence in Europe’s regions: Reconsidering European regional policies. Economic Policy, 16. évf., 32. szám, 207–245.
 12. Bradley, John (2006): Evaluating the impact of European Union cohesion policy in less-developed countries and regions. Regional Studies, 40. évf., 2. szám, 189–199.
 13. Bradley, John – Herce, J.A. – Modesto L. (1995): The macroeconomic effects of the CSF 1994-99 in the EU periphery: An analysis based on the HERMIN model. Economic Modelling, 12. évf., 3. szám, 323–333.
 14. Bradley, John – Mitze, Timo – Morgenroth, Edgar – Untied, Gerhard (2005): An Integrated Micro-Macro (IMM) Approach to the Evaluation of Large-scale Public Investment Programmes: The Case of EU Structural Funds. Working Paper, GEFRA, Münster. http://www.esri.ie/pdf/WP167_An%20 Integrated%20Micro.pdf. Letöltés időpontja: 2006. 06. 27.
 15. Bradley John – Mitze, Timo – Untied, Gerhard (2007): Analysis of the Impact of Cohesion Policy. A note explaining the HERMIN-based simulations. http://ec.europa.eu/ regional_ policy/ sources/ docgener/evaluation/ pdf/hermin07.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 10. 24.
 16. CSES (2006): Study on Measuring Employment Effects. Centre for Strategy and Evaluation Services, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/empleffect06.pdf. Letöltés időpontja:
 17. 02. 24.
 18. De la Fuente, Angel – Vives Xavier (1995): Infrastructure and education as instruments of regional policy; evidence from Spain. Economic Policy, 10. évf., 20. szám, 11–40.
 19. EC (2001): Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. The New Programming period 2000-2006: methodological working papers. WORKING PAPER 3. http://ec. europa.eu/regional_ policy/ sources/docoffic/working/doc/indic_en.pdf
 20. EC (2004): EU Economy 2004 Review, Chapter 2: Catching-up, Growth and Convergence of the New Member States. Az Európai Unió Bizottsága, http://ec.europa.eu/ economy_finance/ publications/european_economy/ 2004/ ee604fullreport_en.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 03. 23.
 21. EC (2006): Indicative guidelines on evaluation methods: ex ante evaluation. The New Programming Period 2007-2013: Working Document No. 1. http://ec. europa.eu/ regional_policy/ sources/ docoffic/2007/ working/ wd1_exante_en.pdf
 22. EC (2007): Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion. Az Európai Unió Bizottsága, Brüsszel. http://europa.eu.int/comm/ regional_policy/ sources/ docoffic/ official/reports/ cohesion4_en.htm. Letöltés időpontja: 2007. 05. 31.
 23. EcoMod (2007): Study on the Economic Impacts of Convergence Interventions (2007-2013). http://ec.europa. eu/ regional_ policy/ sources/ docgener/ evaluation/ pdf/cf_final_report_2007.pdf. Letöltés időpontja: 2008. 04. 12.
 24. Eckey, Hans-Friedrich – Türck, Matthias (2006): Convergence of EU-regions. A Literature Report. Discussion Papers in Economics No.80/06, University of Kassel, Institute of Economics, 1–25. http://www.unikassel.
 25. de/fb7/ivwl/diskussionsbeitraege/workingpaper/papier8006.pdf. Letöltés dátuma: 2007. 01.10.
 26. Ederveen, Sjef – Gorter, Joeri – Ruud de Mooij – Nahuis, Richard (2003): Funds and Games: The Economics of European Cohesion Policy. ENEPRI, Occasional Paper 3. szám, október. http://www.cpb.nl/ eng/pub/ discussie/ 15/disc15.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 06. 07.
 27. Ernst & Young (1999): Thematic Evaluation of Structural Funds Impacts on SMEs. Final synthesis report. Július. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval_sme.pdf. Letöltés időpontja 2008. 02. 24.
 28. ESPON (2005): The Territorial Effects of the Structural Funds. Project report. http://www. espon.eu/ mmp/online/ website/content/projects/243/239/file_374/fr-2.1.1_revised.pdf. Letöltés időpontja: 2006. 07. 10.
 29. Evalsed (2003): Sourcebook 2 - Techniques & Tools, Obtaining Data, Case Studies. http://ec.europa.eu/regional_ policy/ sources/ docgener/ evaluation/ evalsed/ downloads/ sb2_case_studies.doc. Letöltés időpontja: 2007. 05. 31.
 30. Fagerberg, Jan –Verspagen Bart (1996): Heading for Divergence? Regional Growth in Europe Reconsidered. Journal of Common Market Studies, 34. évf., 3. szám, 431–448.
 31. Forman Balázs (2001): Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai. Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, Interpress, Budapest.
 32. Gács János – Halpern László (2006): A versenyképesség növekedésének makrogazdasági keretei. In: Vértes A. és Viszt E. (szerk.): Tanulmányok Magyarország versenyképességéről. Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 62–85. http://www. gki. hu/ docs/ gki_mo2015_versenykepesseg. pdf. Letöltés időpontja: 2008. 04. 02.
 33. Keating, Michael (1997): The Political Economy of Regionalism. In: Keating, M. Loughlin, J. (szerk.): The Political Economy of Regionalism. FrankCass, London, 17–40.
 34. Krugman, Paul R. (1991): Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. (Magyarul megjelent: 2003. Földrajz és Kereskedelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.)
 35. Martin, Philippe (1998): Can regional policies affect growth and geography in Europe? The World Economy, 21. évf., 5. szám, 757–774.
 36. Martin, Philippe (1999): Are European regional policies delivering? EIB Papers, 4. évf., 2. szám, 10–23.
 37. Midelfart-Knarvik, Karen Helene – Overman, Henry G. (2002): Delocation and European Integration: is Structural Spending Justified? Economic Policy, 17. évf., 35. szám, 323–359.
 38. Mishan, Edward J. (1982): Költség-haszon elemzés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 39. MNB (2006): Elemzés a konvergencia-folyamatokról. www.mnb.hu/ Resource.aspx? ResourceID= mnbfile&resourcename= konvjel_20061218_hu. Letöltés időpontja: 2007.03. 14.
 40. Molle, Willem (2006): Evaluating the EU cohesion policy. Konferenciaanyag az RSA szervezésében, http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/leuven06/molle.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 07. 08.
 41. Puga, Diego (2002): European regional policies in the light of recent location theories. Journal of Economic Geography, 2. évf., 4. szám, 373–406.
 42. Rechniczer János – Lados Mihály (2004): A területi stratégiáktól a monitoringig. Dialog Campus, Pécs – Budapest.
 43. Rodokanakis, Stavros (2003): Fifteen Years (1988-2002) of Structural Fund’s Intervention: Critical Evaluation and Impact on Economic and Social Disparities among EU Countries and Regions. The European Union Review, 8. évf., 1–2. szám, 65–99.
 44. Rodriges-Pose, Andrés – Fratesi, Ugo (2007): Between development and social policies: The impact of European structural funds in objective 1 regions. Regional Studies, 38. évf., 1. szám, 97–113.
 45. Romer, Paul (1990): Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98. évf., 5. szám, II, S71-S102.
 46. Romp, W. – De Haan, J. (2005): Public capital and economic growth: a critical survey. EIB Papers, 10. évf., 1. szám, 40–70. http://www.eib.org/attachments/efs/ eibpapers/ y05n1v10/ 02_Romp_deHaan.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 07. 08.
 47. Sala-i-Martin, X. – G. Doppelhofer – R.I. Miller (2004): Determinants of Long-term Growth: a Bayesian averaging of classical estimates approach. American Economic Review, 94. évf., 4. szám, 813–835.
 48. Stéclebout, Eloïse (2002): Europeanization of Regional Policies and Conflicts over Power and Information: The Case of the French Region of Nord-Pas de Calais. Paper presented at the 3rd workshop of the
 49. European Young Researchers Network on EU Spatial Policies: “Rethinking EU spatial policy as a hologram: actions, institutions, discourses” Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Dipartimento di Pianificazione, Venice, Italy, October 21st-23rd, 2002. esteclebout.free.fr/papers/paper_yern.pdf
 50. Tavistock Institute – Ecotec (1999): The thematic evaluation report of the partnership principle. Final Synthesis Report. Február. http://ec.europa.eu/ regional_policy/ sources/ docgener/ evaluation/rathe_en.htm. Letöltés időpontja: 2007. 10. 24.
 51. Tavistock Institute – GHK – IRS (2003): The Evaluation of Socio-Economic Development: The Guide. Tavistock Institute, London. http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/ docgener/ evaluation/evalsed/ downloads/ the_guide.zip, Letöltés időpontja: 2007. 10. 24.
 52. Váradi Balázs (2006): Miért folyik a csata? Avagy a 8000 milliárd átka. Élet és Irodalom, november 03. 44. szám.
 53. Varga Attila (2007): GMR-Hungary: A complex macro-regional model for the analysis of development policy impacts on the Hungarian economy. Final report. http: //www. fejlesztespolitika. gov.hu /engine.aspx? page = modellezes. Letöltés időpontja: 2008. 04. 03.
 54. Veld, Jan in’t (2007): The Potential Impact of the Fiscal Transfers under the EU Cohesion Policy Programme. European Economy, Economic Papers, 283. szám, 1–29. EC DG Ecfin. http:// ec. europa. eu/ regional_policy/ sources/ docgener/ evaluation/ pdf/ impact_transfer.pdf. Letöltés időpontja: 2007. 10. 24.