Kutatás közben

A monetáris politika eltérő hatása az USA-ban és az eurózónában – azaz gondolatok az eltérő kibocsátási reakcióról

Megjelent:
June 19, 2006
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Herczeg, B. (2006). A monetáris politika eltérő hatása az USA-ban és az eurózónában – azaz gondolatok az eltérő kibocsátási reakcióról. Competitio, 5(2), 113-132. https://doi.org/10.21845/comp/2006/2/7
Absztrakt

Angeloni és szerzőtársai 2003-as tanulmányukban kvantitatív módszerekkel nem találták a választ arra kérdésre, hogy miért reagál az Egyesült Államokban érzékenyebben a fogyasztás egy monetáris politikai lépésre, mint az eurózóna országaiban. E dolgozatban kvalitatív módon vázol fel egy lehetséges választ a fenti problémára. A szerző elsősorban a pénzügyi közvetítőrendszer, az ebből következő pénzügyi vagyonszerkezet és az erre épülő transzmissziós mechanizmusok különbségében látja a lehetséges megoldást. Módszerünkkel nem tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy a felvázolt strukturális eltérésekből következő érzékenységkülönbség megmagyarázza az Angeloni és szerzőtársai által kimutatott mértéket.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E21, E44, E52, G20

Hivatkozások
 1. Angeloni, Ignazio – Kashyap, Anil K. – Moyon, Benoit – Terlizesse, Daniele (2003): The output composition puzzle: a difference in the monetary transmission mechanism in the Euro Area and U.S. National
 2. Bureau of Economic Research, Working Paper Series, WP 9985. sz.
 3. Árvai Zsófia – Menczel Péter (2000): A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között. Magyar Nemzeti Bank, MNB Füzetek, 8. sz.
 4. Baele, Lieven – Ferrando, Annalisa – Hördahl, Peter – Krylova, Elizaveta –Monnet, Cyril (2004): Measuring financial integration in the Euro Area. European Central Bank, Ocassional Paper Series, 14. sz.
 5. Baethge, Martin – D’Alessio, Nestor – Oberbeck, Herbert (1999): The end of institutional stability? The German banking industry in transition. In: Baethge, M. – Kitay, J. – Regini, M. (eds.) (1999): From tellers to sellers, changing employment relations in banks. MIT Press, 287–317.
 6. Berben, Robert-Paul – Locarno, Alberto – Morgan, Julian – Valles Javier (2004): Cross country differences in monetary policy transmission. European Central Bank, Working Paper Series, 400. sz
 7. Bethlendi András – Nagyné Vas Erzsébet (2004): A dinamikusan bővülő hazai fogyasztási hitelpiac a nemzetközi tendenciák tükrében. Magyar Nemzeti Bank, Jelentés a pénzügyi stabilitásról, december, 149–172.
 8. Boone, Laurence – Girouard, Nathalia – Wanner, Isabella (2001): Financial market liberalisation, wealth and consumption. Organisation of Economic Co-operation and Development, Economic Department
 9. Working Paper Series, 308. sz.
 10. Cabral, Ines – Dierick, Frank – Vesala, Jukka (2002): Banking integration in the Euro Area. European Central Bank, Ocassional Paper Series, 6. sz.
 11. Christensen, Betina Sand – Mathiasen, Tue Mollerup (2002): Household financial wealth: trends, structures and valuation methods. 27th General Conference of The International Association for Research in
 12. Income and Wealth – Stockholm, Svédország, 2002. augusztus 18–24. Letöltés helye és ideje: www.iariw.org, 2004. 11. 25.
 13. Debelle, Guy (2004): Macroeconomic implications of rising household dept. Bank of International Settlements BIS, Working Papers, 153. sz.
 14. Deeg, Richard – Perez, Sofía (2000): International capital mobility and domestic institutions: corporate finance and governance in four European cases. Governance: An International Journal of Policy and
 15. Administration, 13 évf., 2. sz., 119–153.
 16. ECB (2000): Monetary transmission in the euro area. European Central Bank Monthly Bulettin, július, 44 – 60.
 17. ECB (2003): Recent developments on financial structures of the euro area. European Central Bank, Monthly Bulletin, október, 39 – 53.
 18. ECB (2004): Developments in private sector balance sheets in the euro area and the United States. European Central Bank, Monthly Bulletin, február, 58 – 70.
 19. Friedman, Milton (1968): The role of monetary policy. The American Economic Review, 58. évf., 1. sz., 1–17.
 20. Gjersem, Carld (2003): Financial market integration in the Euro Area. Organisation for Econiomic Cooperation and Development, Economics Departmant Working Paper, 368. sz.
 21. Heffernan, Shelagh (1996): Modern banking in theory and practice. John Wiley and Sons.
 22. Hirschman, Albert o. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség. Osiris Kiadó, Budapest.
 23. HM Treasury (2003): EMU and the monetary transmission mechanism. Her Majesty’s Treasury. Letöltés helye és ideje: http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/the_euro/assessment/studies/euro_assess03_studindex.cfm, 2005. 03. 16., 19:48
 24. Kiss Gergely – Vadas Gábor (2005): The role of the housing market in monetary transmission. Magyar Nemzeti Bank Háttértanulmányok, 2. sz.
 25. Kohn, Meir (2003): Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris Kiadó – Nemzetközi Bankárképző, Budapest.
 26. Lettau, Martin – Ludvigson, Sydney – Steindal, Charles (2002): Monetary policy transmission through the consumption-wealth channel. FRBNY Economic Policy Review, május.
 27. Lucas, Robert E. Jr. (1996): Nobel lecture: monetary neutrality. The Journal of Political Economy, 104. évf., 4. sz., 661 – 682.
 28. Ludvigson, Sydney – Steindal, Charles (1999): How Important is the Stock Market Effect on Consumption? Federal Reserve Bank of New York, Economic Policy Review 5. évf., 2. sz., 1999. július
 29. Mishkin, Frederics (1996): The channels of monetary transmission: lessons for monetary policy. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, WP 5464. sz.
 30. Modigliani, Franco (1971): Monetary policy and consumption: linkages via interest rate and wealth effects. in the FMP Model. in Consumer Spending and Monetary Policy: The Linkages, Conference Series, 5. sz., Federal Reserve of Boston, Boston.
 31. Modigliani, Franco (1986): Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. The American Economic Review, 76. évf., 3. sz., 297 – 313.
 32. Monnet, Cyril – Quintin, Erwan (2005): Why do financial systems differ? History matters. European Central Bank, Working Paper Series, 442. sz.
 33. Perez, Sofía (1997): Banking on privilege: the politics of spanish financial reform. Cornell University Press, Ithaca, London, 7–45.
 34. Vígh-Mikle Szabolcs (2002): Változások a pénzügyi közvetítés strukturájában. In: Tanulmányok a bankrendszer középtávú fejlődési irányiról. Magyar Nemzeti Bank, Műhelytanulmányok, 26. sz., 144–165.
 35. Zysman, John (1983): Governments, markets, growth. Cornell UP, Ithaca, 55–99.