Évf. 12 szám 1 (2013)
Kutatás közben

A klubok közgazdasági elmélete

Megjelent június 17, 2013
Nóra Ilona Elek
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Elek, N. I. (2013). A klubok közgazdasági elmélete. Competitio, 12(1), 64–85. https://doi.org/10.21845/comp/2013/1/4

A klubok közgazdasági elméletének jelentősége az, hogy a klubjavak definiálásával lehetővé vált az olyan javak elemzése, amelyek nem rendelkeznek maradéktalanul a tiszta közjavak vagy a tiszta magánjavak tulajdonságaival. A tanulmány az irodalom alapján elhelyezi a klubjószágot a javak között, majd részletezi a klubokkal és klubjavakkal kapcsolatos definíciós alapelemeket, a tiszta közjószágtól való eltéréseket. Ezt követően, a teljesség igénye nélkül, a fontosabb szerzők munkáinak kiemelésével felvázolja a klubelmélet legfőbb kérdéseit és modelljeit. Legvégül, a teória gyakorlati kérdésekben való relevanciájának alátámasztásaként, néhány olyan közgazdasági problémára, területre tér ki, ahol alkalmazták a klubelméletet.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H41, H49

 1. Artle, R. – Averous, C. P. (1973): The Telephone System as a Public Good: Static and Dynamic Aspects. The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, No. 1:89–100.
 2. Berglas, E. (1976): On the Theory of Clubs. American Economic Review, Vol. 66, No. 2:116–121.
 3. Buchanan, J. M. (1965): An Economic Theory of Clubs. Economica, New Series, Vol. 32, No. 125:1–14.
 4. Buchanan, J. M. (1999): The Demand and Supply of Public Goods. Library of Economics and Liberty. The Collected Works of James Buchanan: Volume V. http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv5c9.html. Letöltve: 2012.11.11.
 5. Cicchetti, C. – Smith, V. K. (1973): Congestion, Quality Deterioration, and Optimal Use: Wilderness Recreation in the Spanish Peaks Primitive Area. In. Smith, V. K. (1996): Estimating Economic Values for Nature: Methods for Non-market Valuation. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham:447–462.
 6. Congleton, R. D. (2001): Buchanan and the Virginia School. In: Method and Morals in Constitutional Economics. Essays in Honor of James M. Buchanan. Springer Verlag, Berlin.
 7. Fratianni, M. – Pattison, J. (2001): International Organisations in a World of Regional Trade Agreements: Lessons from Club Theory. The World Economy, Vol. 24, No. 3:333–358.
 8. Gokturk, S. S. (1980): A Generalization of the Economic Theory of Clubs. The American Economist, Vol. 24, No. 1:18–23.
 9. Johnson, D. B. (1999): Közösségi döntések elmélete. Bevezetés az új politikai gazdaságtanba. Osiris, Budapest.
 10. Kaul, I. – Grunberg, I. – Stern, M. A. (1999): Defining Global Public Goods. In: Kaul, I. – Grunberg, I. – Stern, M. A. (eds.): Global Public Goods. The United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York:2–19.
 11. Kiss Károly Miklós – Badics Judit – Nagy Dávid Krisztián (2011): Hálózat-gazdaságtan. Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszék, Veszprém.
 12. Margolis, J. (1955): A comment on the pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics, Vol. 37, No. 4:347–349.
 13. McGuire, M. C. (1974): Group segregation and optimal jurisdictions. Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 1:112–132.
 14. Murdoch, J. C. – Sandler, T. (1982): A Theoretical and Empirical Analysis of NATO. Journal of Conflict Resolution, Vol. 26, No. 2:237–263.
 15. Ng, Y-K. (1974): The Economic Theory of Clubs: Optimal Tax/Subsidy. Economica, New Series, Vol. 41, No. 163:308–321.
 16. Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája. Közjavak és csoportelmélet. Osiris, Budapest.
 17. Olson, M. – Zeckhauser, R. (1966): An Economic Theory of Alliances. The Review of Economics and Statistics, Vol. 48, No. 3:266–279.
 18. Pauly, M. V. (1970): Cores and Clubs. Public Choice, Vol. 9, No. 1:53–65.
 19. Pickhardt, M. (2001): Abstract of Fifty years after Samuelson’s „The Pure Theory of Public Expenditure. 52nd International Atlantic Economic Conference, Philadelphia, USA.
 20. Prakash, A. – Potoski, M. (2007): Collective Action through Voluntary Environmental Programs: A Club Theory Perspective. The Policy Studies Journal, Vol. 35, No. 4:773–792.
 21. Rohlfs, J. (1974): A theory of interdependent demand for a communications service. The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 5, No. 1:16–37.
 22. Samuelson, P. A. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, Vol. 36, No. 4:387–389.
 23. Samuelson, P. A. (1955): Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, Vol. 37, No. 4:350–356.
 24. Sandler, T. – Sterbenz, F. P. – Tschirhart, J. (1985): Uncertainty and clubs. Economica, Vol. 52, No. 4:467–477.
 25. Sandler, T. – Tschirhart, J. T. (1980): The Economic Theory of Clubs: An Evaluative Survey. The Journal of Economic Literature, Vol. 18, No. 4:1481–1521.
 26. Sandler, T. – Tschirhart, J. T. (1997): Club theory: Thirty years later. Public Choice, Vol. 93, No. 3–4:335–355.
 27. Sherman, R. (1967): Club Subscriptions for Public Transport Passengers. Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 1, No. 3:237–242.
 28. Squire, L. (1973): Some Aspects of Optimal Pricing for Telecommunications. The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, No. 2:515–525.
 29. Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.
 30. Szalai Ákos (2002): Fiskális föderalizmus. Áttekintés. Közgazdasági Szemle, Vol. 49, No. 5:424–440.
 31. Tiebout, C. M. (1956): A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5:416–424.