Évf. 12 szám 2 (2013)
Tanulmányok

A technológia szerepe a gazdasági növekedésben, ágazati megközelítésben

Megjelent december 16, 2013
Domicián Máté
Debreceni Egyetem Közgzadaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Máté, D. (2013). A technológia szerepe a gazdasági növekedésben, ágazati megközelítésben. Competitio, 12(2), 61–74. https://doi.org/10.21845/comp/2013/2/4

Ebben a rövid munkatanulmányban elsősorban a gazdasági növekedésben bekövetkezett változásokra koncentrálok. A kutatások1 során egyrészt arra a kérdésre keresem a választ, hogy ezek a változások – a vizsgált, 1976 és 2007 közötti időszakban – az úgynevezett teljes tényező-termelékenység (TFP) és a fizikai, valamint humán tőkeállomány változása miként járultak hozzá a kibocsátás növekedési üteméhez. A számításokat – a növekedés számvitel (growth accounting) alapján – néhány OECD tagországra vonatkozóan, illetve a technológia intenzitása szerint megkülönböztetett gépgyártási szektorokban végzem el. E mellett a panel regressziós módszertan segítségével azt vizsgálom, hogy a beruházási ráta és a foglalkoztatás alakulása hogyan befolyásolja ezekben az ágazatokban az egy munkavállalóra jutó kibocsátást (termelékenységet).

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E25, J24, L16.

 1. Aghion, P. – Howitt, P. (1992): A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, Vol. 60, No. 2:323–351.
 2. Aghion, P. – Alesina, A. – Trebbi, F. (2008): Democracy, Technology, and Growth. In: Helpman, E. (szerk.): Institutions and Economic Performance. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 3. Arrow, K. J. (1962): The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, Vol. 29, No. 3:155–173.
 4. Barro, R. J. – Sala-i-Martin, X. (1992): Convergence. Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 2:223–251.
 5. Boettke, P. J. – Coyne, C. J. – Leeson, P. T. (2008): Institutional Stickiness and the New Development Economics. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 67, No. 2:331–358.
 6. Caselli, F (1999): Technological Revolutions. The American Economic Review, Vol. 98, No. 1:78–102.
 7. Czeglédi Pál (2007): Piaci intézmények és gazdasági növekedés: a modern osztrák iskola nézőpontja. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 8. Dachs, B. – Kaniovski, S. – Peneder, M. (2003): What follows tertiarisation? Structural change and the role of knowledge-based services. The Service Industries Journal, Vol. 23, No. 2:47–66.
 9. Denison, E. F. (1962): The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us. Committee for Economic Development, New York.
 10. Erdős Tibor (2006): Növekedési potenciál és gazdaságpolitika, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 11. EU (2013): EU KLEMS Database. http://www.euklems.net/, Letöltve: 2013. 06. 16.
 12. Hatzichronoglou, T. (1997): Revision of the High Technology Sector and Product Classification. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997 (2), OECD Publishing, Párizs.
 13. Jones, Ch. I. (2002): Introduction to Economic Growth. Second Edition. W. W. Norton & Company, New York–London.
 14. Lucas, Jr, R. E. (1988): On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1:3–42.
 15. Mankiw, G. N. – Romer, P. M. – Weil, D. N. (1992): A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2:407–437.
 16. North, D. C. (1981): Institutions, Ideology and Economic Performance. CATO Journal, Vol. 11, No. 3:477–496.
 17. Rebelo, S. (1991): Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 99, No. 3:500–521.
 18. Rodrik, D. (2011): The Future of Economic Convergence. NBER, Working Paper 17400:1–51.
 19. Romer, P. M. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5:1002–1036.
 20. Romer, P. M. (1994): The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1:3–22.
 21. Schumpeter, J. A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 22. Simon György, ifj. (2006): Gazdasági növekedés és kutatás-fejlesztés: A svéd és finn példa tanulságai. Statisztikai Szemle, Vol. 84, No. 12:1046–1077.
 23. Solow, R. M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1:65–94.