Évf. 12 szám 32 (2021)
Cikkek

Migránsok gyermekeinek szocializációja

Megjelent május 31, 2021
Krisztina Dajnoki
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Emese Balázs-Földi
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék
Marianna Móré
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Gerontológiai Tanszék
PDF

APA

Dajnoki, K., Balázs-Földi, E., & Móré, M. (2021). Migránsok gyermekeinek szocializációja. Acta Medicinae Et Sociologica, 12(32), 50–66. https://doi.org/10.19055/ams.2021.05/31/3

A migráns gyerekek befogadásával kapcsolatos feladatok jelenős kihívások elé állítják a pedagógusokat. Tanulmányunk fókuszában az a kutatási kérdés áll, milyen tényezők játszanak szerepet a migráns gyerekek sikeres beillesztési folyamatában? Célunk ismertetni az integrációs kihívásokat, a kapcsolódó statisztikai adatokat és átfogó képet adni a tanulók iskolai beilleszkedését segítő tényezőkről. Megállapítható, hogy a sokszínűség elősegíti a szinergiát a közösségben, pozitívan hat az eredményességre, ugyanakkor az iskola a társadalmi problémák megoldásában kevésbé hatékony. Az iskola működéséhez igazított problémakezelés a pedagógiai gyakorlat átrendezéséhez, hosszabb távon pedig a társadalmi eredményességhez is hozzájárulhat. A pedagógiai folyamat kiegészítéseként tekintünk az iskolai szociális munka új típusú szolgáltatás rendszerére. Véleményünk szerint képzés tartalmi elemeit érdemes lenne kiterjeszteni a migráns gyerekek befogadását segítő módszerek ismertetésére.