Évf. 5 szám 1 (2018)
Módszertan – Hazai Pálya

Etikai kódex jelentősége a szociális professzióban

Megjelent március 1, 2018
Zsuzsa Deákné Orosz
Humán Szolgáltató Központ Abony
Judit Kozma
Miskolci Egyetem - BTK, Szociológia Intézet Szociális Munka Tanszék
Tibor Pál
Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégium
Andrea Rácz
ELTE – TáTK, Szociális Munka Tanszék
Erika Vincze
-
PDF

APA

Deákné Orosz, Z., Kozma, J., Pál, T., Rácz, A., & Vincze, E. (2018). Etikai kódex jelentősége a szociális professzióban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 5(1). Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6089

A tanulmány az etikai kódex jelentőségével foglalkozik a szociális professzióban. Elsőként áttekintjük, hogy mit is jelent a szociális munkás szakma mint hivatásrend, milyen ismérvei vannak. Ezt követően a hazai Etikai kódex létrejöttének főbb állomásait mutatjuk be, kitérve arra, hogy mi indokolta annak megszületését, valamint ezzel párhuzamosan az Etikai Kollégi-um megalapítását. A Kollégium működése kapcsán azt kívánjuk bemutatni, hogyan is zajlik az egyes esetek kivizsgálása, ezeknek milyen fókuszai lehetnek, egyáltalán milyen típusú ügyeket azonosítanak a szakemberek etikainak. Majd két anonimizált, ügyvitelből származó esettel illusztráljuk a Kollégium működését. Tanulmányunkat az etikus szakmai munka keret-rendszerével zárjuk, annak hangsúlyozása érdekében, hogy az etikai kérdések megvitatása, az etikus magatartás a szakmai kultúra része és a professzionális működés alapvető eleme kell, hogy legyen. Kitérünk a Kódex megújításának lehetséges irányaira is. Tanulmányunk alapja a 2017. november 7-i Szociális Munka Napján tartott A szociális szakma etikai dilemmái a 3Sz Etikai Kollégium szemével c. előadás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.