Évf. 9 szám 34 (2017)

Megjelent December 1, 2017

SZERKESZTŐI LEVÉL

Tisztelt Olvasóink!

A Magyar Gerontológia folyóirat e számában az idősödő társadalom lokális és globális problémáival foglalkozunk. Lokális szinten három tanulmány segítségével a Nyíregyházi Gondozási Központ működésébe és feladataiba kapunk bepillantást. Megismerhetjük, hogy milyen alapszolgáltatások, programok működnek a nappali ellátás keretében (Barna Hilda tanulmányában), milyen szakápolási feladatokkal és esetleges nehézségekkel kell megküzdenie nap mint nap az intézménynek (Szilvásiné Bojda Márta írása). A harmadik, szintén erről, az intézményről szóló írás a házi segítség nyújtás rendszerét és aktuális kérdéseit mutatja be Szabó Rita Zsuzsa tolmácsolásában. Mindhárom tanulmány a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán 2016. december 2-án szervezett Nyíregyházi Gerontológiai Napokon elhangzott előadások írásos összefoglalói. Patyán László összefoglalói olyan, elsősorban az OECD és az AGE Platform által megfogalmazott nyilatkozatokat mutatnak be, melyek felhívják a figyelmet az otthoni, nem fizetésért végzett gondozási feladatokra, a gondozás és a munka összeegyeztetésének nehézségére, valamint a gondozók támogatásának szükségességére. A globális szintet Kassai Anett és Dr. Pék Győző az okostelefonok használatáról, esetleges veszélyeiről szóló tanulmánya is képviseli az idősek körében.
A magam és szerzőtársaim nevében is örömmel ajánlom folyóiratunkat az öregedéstudomány iránt érdeklődők számára.

Kovács Klára

issue.tableOfContents662125980213c

Cikkek

 • Idősek nappali ellátása a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban
  2-10
  Megtekintések száma:
  82

  Előadásomban bemutatom a Nyíregyházi Gondozási Központ idősek nappali ellátásának intézményi hátterét. Bemutatom a legfontosabb alapelveket és célokat, melyeket a programok szervezése során szem előtt tartunk. Ismertetem a legfontosabb programokat, melyek mindegyike hozzájárul az idősek testi lelki és szociális egészségének megőrzéséhez, az élethosszig tartó tanulás megvalósulásához, és a minél tovább tartó önálló életvitelhez.

  219
 • Intézményen belüli szakápolás a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idősek otthonában
  11-17
  Megtekintések száma:
  90

  Az integrált intézményként működő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két telephelyen, 63 férőhellyel működteti Idősek Bentlakásos Intézményét. Az ellátottak átlagéletkora 85 év. A mindennapi gondozásuk, ápolásuk egyre összetettebb feladat, melyek egy része kórházi ellátást igényel. Tapasztalataink szerint az idős, estlegesen a betegségtől legyengült ellátottak kórházba szállítása, az ott, várakozással és ellátással töltött idő még inkább megviseli a szervezetüket, pszichés állapotukat. Az ellátottak és hozzátartozóik igényeihez igazodva a két telephelyen kiegészítő tevékenységként, egészségügyi szolgáltatást vezettünk be, mely kifejezetten a szociális ellátórendszerre épül, és legalizálja az intézményen belüli egészségügyi ellátást.

  731
 • A házi segítségnyújtás szabályozásainak hatása a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban
  18-23
  Megtekintések száma:
  100

  Előadásomban első részében felvázolom Nyíregyháza város demográfiai körképét különös hangsúlyt fektetve az idősek arányára, nemi eloszlására és életkörülményeire. Ezután kitérek a Nyíregyházi Gondozási Központ idősellátásra vonatkozó alapszolgáltatásaira, és ezek működésének feltételeire. Ezután kerül sor az előadás fő témájának, a házi segítségnyújtás törvényi és intézményi hátterének bemutatására, a törvényi szabályozás módosításából fakadó problémákra.

  158
 • Okostelefon-használat időseknél
  24-29
  Megtekintések száma:
  114

  Az okostelefon használat életünk nélkülözhetetlen részévé vált. Az okostelefonok folyamatos internetelérhetőség, a letölthető alkalmazások óriási száma minden korosztály számára lehetőséget nyújtanak a kapcsolattartásra, a szórakozásra és az ügyintézésre. Publikációnkban áttekintjük az időskori okostelefon használattal kapcsolatos kutatási eredményeket. A problémás használat bemutatását követően, az idős és fiatal felhasználók közötti különbségek bemutatására fókuszálunk. A problémás használat a fiatalabb korosztályokban jellemző. A készülékhasználat motivációja, a használt alkalmazások jelentősen különböznek a fiatalabb és idősebb korosztályok között. Az eredmények szerint, az idősek gyakran motiváltak az okostelefon használatára, az excesszív használatot feltételezhetően a korral együtt járó testi problémák, a pénzügyi nehézségek, valamint a készülékkel kapcsolatos ismeretek hiánya gátolja.

  257
 • Összefoglaló - Help wanted? Poviding and Paying for Long term Care. The Impact of Caring on Family Carers
  30-35
  Megtekintések száma:
  71

  Az eredeti jelentést az OECD adta ki 2011-ben.
  Forrás: www.oecd.org/els/health-systems/47884865.pdf

  A jelentésben az OECD a családtagok, rokonok, ismerősök, barátok, szomszédok által nem fizetésért végzett gondozási tevékenységek gazdasági és társadalmi jelentőségére hívja fel a figyelmet a szervezet.

  104
 • Összefoglaló - AGE Platform Europe Policy Statement. Carer’s leave and reconciling work and family life for older workers
  36-41
  Megtekintések száma:
  98

  Szerző: AGE Platform Europe 2016. február
  Az eredeti állásfoglalás forrása:
  https://age-platform.eu/images/.../Carers_leave_and_reconciling_work

  Az AGE Platform Europe egy nemzetközi n szervezet, mely az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusaiban az idősek érdekeit igyekszik képviselni. A Gerontológiai Tudományos és Koordinációs Központ – mely a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Gerontológiai Tanszékén működik 2011 óta a szervezet teljes jogú tagja. A nyilatkozat a gondozás és a munka összeegyeztetésének nehézségére, valamint a gondozók támogatásának szükségességére hívja fel a tagállamok figyelmét.

  122