A folyóiratról

A Magyar Gerontológia a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának 2020-tól évente egyszer (a korábbi években változó gyakorisággal) megjelenő folyóirata. 

A folyóirat első száma 2009 januárjában jelent meg.

A Magyar Gerontológia folyóirat küldetése a kezdetek óta az, hogy az öregedéstudomány interdiszciplináris szemléletét hangsúlyozva teret adjon a gerontológia hazai tudományos és szakmai eredményeinek.

A folyóirat egyaránt befogad és megjelentet tudományos igénnyel elkészített, eredeti lektorált tanulmányokat, illetve szakmai, közéleti cikkeket is, melyek a szakterületen megjelenő aktuális helyzetről, újdonságokról, innovációkról számolnak be. A folyóirat teret enged a szakmai kutatások bemutatásának, elemzéseknek, a szakmával és a szakterülettel kapcsolatos véleményeknek.

Ezek alapján a folyóiratnak két rovata van:

1) Eredeti közlemények

2) Szakmai közéleti írások

A folyóirat Szerkesztőbizottsága elkötelezett amellett, hogy a gerontológia, az öregedéstudomány eredményei, fejlődése bekerüljön és beépüljön a hazai közgondolkodásba. A folyóirat kiemelten foglalkozik a gerontológia területén megjelenő társadalmi és technológiai innovációkkal.

A folyóirat publikálási lehetőséget nyújt az orvos-és egészségtudományi, társadalomtudományi területen kutatóknak, dolgozóknak, valamint a társszakmák, kapcsolódó diszciplinák művelőinek. Célunk, hogy a területen kutatók, dolgozók kialakítsák és fejlesszék a hazai, gerontológiával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai diskurzust, ezzel hozzájáruljanak a terület fejlődéséhez, a társadalmi és gazdasági problémák azonosításához, megoldások kereséséhez.

A Magyar Gerontológia nyílt hozzáférésű folyóirat, minden cikke ingyenesen elérhető és letölthető, valamint DOI és ISSN számmal rendelkezik.

A folyóirat 2020-tól minden év december elsején jelenik meg.

 


A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Gerontológia Tanszék szervezésében megrendezett éves nemzetközi gerontológiai konferencia absztraktjaiból a Folyóirat a Konferenciához kapcsolódóan Különszámot jelentet meg.