A kézirat tartalma, lektorálás, korrektúra

A bírálati folyamat részeként a szerzőknek ellenőrizniük kell, hogy a benyújtott anyag teljes mértékben megfelel-e a következőkben ismertetett követelményeknek. Amennyiben a tanulmány nem felel meg az útmutatóban foglaltaknak.

Minden megjelenésre beküldött írást először a szerkesztőbizottság tekint át.

A művek beérkezése után a szerkesztőség gondoskodik az anonim lektorálásról, amelynek eredményéről a szerzőt értesíti. A lektorálás teljes folyamata anonim módon történik, sem a lektorok nem szereznek tudomást a szerző személyéről, sem pedig a szerzőnek nem adunk felvilágosítást a lektorok személyéről.

A szerzőnek lehetősége van lektorok (három az adott szakterületen elismert legalább PhD fokozattal rendelkező kutató) ajánlására, elérhetőségeik (e-mail cím, telefonszám) megadásával. A szerkesztőség ettől eltérhet a lektorok kijelölése során.

A szerkesztőség a lektori vélemények (általában két, esetenként több szakértő álláspontjának) figyelembevételével dönt a kézirat megjelentetéséről.

A szerkesztőség, amennyiben a művön javítást, átdolgozást tart szükségesnek, arra a bizottság a szerzőt kéri fel. A lektori véleményekben megfogalmazott elvárásokat következetesen figyelmen kívül hagyó kéziratokat a szerkesztőség visszautasítja.

A szerkesztőség ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a befogadást követő előkészítés és szerkesztés során észlelt, a mű tartalmát érdemben nem befolyásoló (nyelvi, formai, technikai, informatikai stb.) hibákat, hiányosságokat maga korrigálja.

A 30-60 napos Bírálati időt követően (ami indokolt esetben egyszer meghosszabítható) a Szerző értesítést kap. Pozitív elbírálás esetén kérésére a Folyóirat főszerkesztője Befogadó nyilatkozatot állít ki.