Szerzői útmutató

 

Köszönjük, hogy a Magyar Gerontológia folyóiratot választja közleménye megjelentetésére!

A szerkesztőség kizárólag elektronikus formában kéri az elkészült kéziratot, a folyóirat OJS felületén keresztül beküldve, ennek akadályoztatása esetén e-mailben megküldve.

A szöveg DOC vagy RTF formátumban szerepeljen! 12 pontos Times New Roman betűtípus és másfeles sortávolság használatát kérjük.

A tanulmány a főcímen és az esetleges alcímen kívül legfeljebb két további címfokozatot tartalmazzon.

A hangsúlyos szövegrészeket kurziválással emeljük ki! Kérjük, hogy lehetőség szerint ne használjon szövegközi részletes vagy sorszámozott bibliográfiai jegyzeteket!

A hivatkozásokat és bibliográfiát a Folyóirat formai követelményei alapján kérjük elkészíteni (Template ENG/Minta HU)

A közlemény nyitó oldalán a kapcsolattartó szerző tüntesse fel a következőket:

 

-          a szerzők teljes nevét,

-          a szerzők ORCID azonosítóját,

ORCID azonosító létrehozására az ORCID honlapon van lehetőség: https://orcid.org/

-          a munkahelyek megnevezését (felsőoktatási intézmény esetén: egyetemi/kari/intézeti/tanszéki tagolódással), irányítószámmal, címmel

-          a kapcsolattartó szerző vagy intézet telefonját és e-mail-jét,közlemény eredeti címét, illetve (rövid, maximum szóközök nélkül 100 karakteres) alcímét.

-          a közlemény absztraktját,

A közlemény absztraktja: maximum 250 szó terjedelmű lehet, és tagolatlan formában kérjük megszerkeszteni magyar és angol nyelven.

 

-     a kulcsszavakat,

A kulcsszavak: maximálisan öt terminus lehet. Kérjük a kulcsszavak feltüntetését magyar és angol nyelven is.

A közlemény nyitó oldalán található információkat minden esetben kötelező angol nyelven is megküldeni, illetve angol nyelvű cikk esetén, magyar nyelven is!

 

A közlemény tartalmi tagolódása a következő fejezetekre épüljön:

  – bevezetés,

  – módszer,

  – eredmények,

  – megbeszélés,

  – következtetés/ajánlás,

  – köszönetnyilvánítás (amennyiben releváns),

  – etikai engedély (amennyiben releváns),

  – támogatás (amennyiben releváns),

  – irodalomjegyzék.

 

Az Irodalomjegyzék hivatkozásainak megjelenítésében az APA szabályokat kövesse (Template ENG, Minta HU).

Külső hivatkozások szerepelhetnek a kéziratban, ezek valódi elérhetőségét a szerző a közlemény leadásakor köteles ellenőrizni, hogy ezek az URL-es részek a megjelent tanulmány olvasásakor is elérhetőek legyenek. Ha ezen feltételek nem teljesülnek a hivatkozás kikerül a közleményből.

Ábrák

Kérjük önálló grafikus fájl(ok)ban (tehát ne Word dokumentumba ágyazva) mellékelni az

ábrák elektronikus változatát is (*.tif, *.jpg, *.bmp stb.)!

A közlemény szövegébe az ábrák számozott helyét és az ábracímet kérjük beírni.

A grafikonok alapját közvetlenül képező táblázatokat/számszerű adatokat (kalibrációk és

referenciaértékek) ugyancsak kérjük.

 

Jelszóval védett anyagokat nem áll módunkban kibontani, szerkeszteni.

A kézirat feldolgozása, tördelése során a folyóirat saját betűkészletét használja, a grafikai arányosság, az arculati egységesség, a pontos tipográfiai kivitelezés megőrzése érdekében.

A nyomdai kivitelezés, valamint a publikációs platformok, saját szabványaik alapján megjelenítik meg a tanulmányokat, ezek végett szükséges folyamat a kéziratok technikai, informatikai átdolgozása.

A Szerkesztőség csak olyan magyar vagy angol nyelvű tanulmányokat tud bírálatra befogadni, amelyek a formai előírásoknak maximálisan megfelelnek.

A Szerzői nyilatkozatot kitöltve és aláírva kérjük visszaküldeni a szerkesztőség részére scannelt formában e-mailben, vagy postai úton.