Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag annál a folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.

A szerkesztőség alapvető érdeke, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) leírtakat ne sértse, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezését (általános adatvédelmi rendelet) az alábbi elérhetőség alapján figyelembe vegye.

A Rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) bővebben:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679