Szerzői nyilatkozat

A kézirat címe:

A szerzők teljes neve (a kézirathoz való hozzájárulás mértékének megfelelően):

1.

2.

3.

…..

 

Ahhoz, hogy a kézirat megjelenhessen a Magyar Gerontológia folyóiratban (Debreceni Egyetem), szükséges, hogy a tanulmány első szerzője az alábbi nyilatkozatot aláírva, a tanulmánnyal együtt elektronikus úton visszaküldje a szerkesztőségnek.

Aláírásával igazolja, hogy:

-          a kéziratban szereplő kutatási eredményeket még nem küldték el más folyóirat részére, illetve azokat más folyóiratban még nem jelentették meg

-          más szerzők eredményeit a megfelelő hivatkozás nélkül nem használta fel a beküldött tanulmányban

-          a tanulmány összes társszerzője beleegyezését adta ahhoz, hogy a szöveg teljes terjedelemben megjelenhessen a folyóirat honlapján és hivatkozásként a Creative Common’s License 4.0 CC BY-SA lincencnek megfelelő interneten elérhető adatbázisokban

-          minden társszerző aktívan részt vett az eredmények elérésében

-          minden társszerző beleegyezett a kézirat megjelentetésébe, beleértve a szakmai lektorálás után eszközölt módosításokat is

-          a szerzők rendelkeznek a kutatásokhoz szükséges összes engedéllyel, amennyiben a kutatás olyan területet érintett, amely hazai vagy nemzetközi engedélyezéshez kötött

-          a szerzők felelősek a tanulmány tartalmi és formai elemeiért.

A szerzők beleegyeznek, hogy a szerkesztőségi levelezés az alábbi kapcsolattartóval történjen:

Név:

Cím:

E-mail:

Telefonszám:

Dátum:

Dátum: Az első szerző aláírása: …………………………………………

 

Aláírt szerzői nyilatkozat nélkül nem fogadható be kézirat!

 

Open Access nyilatkozat

A Magyar Gerontológia elkötelezett a kutatási eredmények széleskörű terjesztése mellett. A folyóiratban megjelent összes tanulmány közvetlen, nyílt hozzáféréssel, korlátozás nélkül elérhető a folyóirat honlapján keresztül.  

A folyóiratban történő publikálás ingyenes, nincs közlés díj (APC).