Keresés

Magyarország egészségturisztikai desztinációként való márkázása: aszinkronitási problémák
68-72

Egy ország vonzó turisztikai desztinációként való márkázása hosszú távú és meglehetősen komplex feladat. Számos brand értékelő rendszer létezik és egymástól akár jelentősen is eltérő metodológiát használnak arra, hogy indexálják az ország márkákat. A Bloomberg márkaindexáló rendszer 2014 európai rangsorában Magyarország a 20., míg a Future Brand értékelő rendszerben a 23. helyet foglalja el. Ezek a helyezések relatíve gyenge márkateljesítményre utalnak és egy olyan integrált imázs építést tesznek szükségessé, mely független a változó politikai erőstruktúráktól. A sikeres márkázás egyik kulcsfontosságú eleme a különböző szinteken megvalósuló marketing erőfeszítések szinkronizálása. Az aszinkron kommunikáció és stratégiák imázs érzékelési zavarokhoz, következésképpen a márka gyengüléséhez vezetnek. Jelen tanulmány néhány olyan aszinkron problémát vizsgál, melyek Magyarország mint egészségturisztikai desztináció márkázásában tetten érhető.

85
187
FENNTARTHATHATÓSÁG: KUDARC ÉS KIÚT KORUNK NAGY KÉRDÉSE ÉS EGY LEHETSÉGES VÁLASZ
49-56

Az elmúlt évtizedek fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítései globálisan kudarcosak. Még mindig a legrosszabb klímaforgatókönyv szerint haladunk, a sokak által történelmi mérföldkőnek nevezett párizsi klamacsúcs nem hozott valódi áttörést. A tétlenségre számos magyarázat született. Arra már kevesebb, hogy miként lehetne az emberekben valódi szemléletváltást elérni.

73
138
KUDARCOS FENNTARTHATÓSÁG: A TÉTLENSÉG NÉHÁNY OKA
1-7

Miközben a fenntarthatóság egyre nagyobb figyelmet és publicitást kapott az elmúlt évtizedekben, ugyanezen időszak alatt minden ökoszisztéma szolgáltatás folyamatosan romlott. Hatalmas szakadék van az elmélet és retorika valamint az értelmes és hatékony cselekvés között. A jelenkori szocio-ökológiai válság egy torz világkép eredménye, melyet az egyénre és a társadalomra ható mély pszichológiai mechanizmusok formálnak. Ezeknek a mögöttes mechanizmusoknak a felismerése és az emberekben való tudatosítása segíthet letérni arról az öngyilkos útról, amin a szabad-piaci kapitalizmusra, neoliberális ideológiára és mértéktelen konszumerizmusra berendezkedő nyugati társadalmak járnak már kétszáz éve. Jelen írás néhány olyan akadályt elemez, mely láthatóan hátráltatja a hatékony cselekvést.

98
109