Etikai szabályzat

 

Publikációs etikai szabályzat és archiválási politika

A szerző köteles objektív, a tudományos művek elvárásaihoz - elsősorban a forrásművek megfelelő hivatkozása - méltó, önálló, új vagy újszerű eredményeket közölni. Másoktól eltulajdonított, tudatosan megváltoztatott bemeneti adatok illetve eredmények etikátlannak minősülnek. A szerző csak akkor nyújthatja be kéziratát, ha az a saját munkája. Amennyiben a szerző felhasználja mások gondolatait, eredményeit, következtetéseit, akkor azt egyértelműen jelölnie kell a megefelő helyen. A kézirat nem nyújtható be folyóiratunkhoz, ha egy másik tudományos folyóiratban már megjelent vagy bírálás alatt áll. Nem nyújthatóak be más folyóirathoz olyan munkák, amik a Competitioban már megjelentek vagy lektorálásuk éppen folyamatban van.

Az Economica szerkesztősége tárgyilagosan, kizárólag a tudományos minőséget szem előtt tartva köteles elbírálni a benyújtott kéziratokat. Folyóiratunk biztosítja az anonimitást mind a szerző mind a bíráló oldaláról. A szerkesztőség felelősséget vállal a formai és nyelvi szerkesztés minőségéért. Ha bármiféle tudományetikai panasz érkezik egy megjelent kézirattal kapcsolatban, a szerkesztőség köteles eljárni az ügyben. Ha kiadványunk szerkesztői egy megjelentetett kézirat esetében a felsorolt etikai vétségekre bukkannak, a Commission on Publication Ethics (COPE) útmutatói alapján járnak el.

A bíráló köteles bizalmas dokumentumként kezelni a kéziratokat, vagyis semmilyen információt nem használhat belőle fel saját céljaira. Véleményét, megjegyzéseit egyértelműen, tárgyilagosan és érvekkel alátámasztva kell kifejtenie. A bíráló csak akkor vállalhatja el a kiküldött kézirat bírálatát, ha kompetensnek érzi magát az adott témában, azaz ha képes - a megadott határidőn belül - megfelelő színvonalú, kritikai véleményt és építő javaslatokat megfogalmazni az írással kapcsolatban. Nem lektorálhatók olyan kéziratok, ahol az összeférhetetlenség (társszerző, témavezető, stb.) gyanúja áll fenn a szerző és a bíráló között.

Minden benyújtott kézirat mellé egy aláírt Szerzői nyilatkozatot kell mellékelni, melyben a szerzők kijelentik, hogy a kutatást ők tervezték és végezték el, valamint részt vettek a kézirat megalkotásában, annak tartalmát jóváhagyták.

Archiválási politika

A folyóirat megjelentetett lapszámai automatikusan archiválásra kerülnek a Debreceni Egyetem Digitális Archívumában, a https://hdl.handle.net/2437/279036 címen nyíltan elérhetők.

A szerzők az alábbi felületeken, platformokon használhatják fel a közleményük megjelent változatát

(published version) és az elfogadott kéziratot (post-print) :

- publikus ePrint szerverek

- non-profit szerverek

- személyes honlap

- céges vagy intézményi repozitórium

- tanítási képzési céllal saját intézményükben