Elsősorban közgazdaság-, és gazdálkodás-tudományi, és az ezekhez kapcsolódó (pl. gazdaságmatematika, gazdaságinformatika, regionális tudományi stb.) írásokat jelentetünk meg. Az egyetem oktatóin, kutatóin kívül folyóiratunk nyitva áll a szélesebb szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is. Befogadunk angol, német, és új-latin nyelveken megírt munkákat is, amelyekhez azonban részletesebb cikk ismertetőt kell csatolni.
Törekvéseink, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek közreműködésével időnként kitekintsünk Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, környezeti
problémáira, regionális és világgazdasági változásaira is. Szívesen látjuk minden kutató munkáját közlési tartományunkban, de – a lektori vélemények figyelembevételével is – megjelentetési kötelezettséget nem vállalunk.

A szerzőnek garantáljuk, hogy a szerkesztőségi munkán túljutott szöveget, installációkat csak véglegesítő jóváhagyása után jelentetjük meg.