Küldetés

 

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar gondozásában megjelenő Economica folyóirat elsődleges célja olyan fórum létrehozása, amelyen a hazai és nemzetközi gazdasági graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók és kutatók bemutathatják tudományos tevékenységüket.

A folyóirat a következő tudományterületekről fogad be cikkeket: gazdaság- és gazdálkodástudományok, üzleti tudományok, pénzügyek, sport tudományok, menedzsment.

A beküldött kéziratokkal kapcsolatban elvárás, hogy

- illeszkedjen a folyóirat témáiba;

- építsenek az adott témához kapcsolódó nemzetközi eredményekre is;

- elméleti és gyakorlati szempontból is relevánsak legyenek;

- új és eredeti eredményekkel járuljon hozzá a nemzetközi és a magyar szakirodalomhoz;

- módszertani felkészültségről tegyenek tanúbizonyságot.

A folyóirat másodközlést nem fogad el. A beküldött kézirat típusának szakcikknek (original article), vagy összefoglaló cikknek (review article kell lennie).