Lektorálás

 

Lektorálási politika

A folyóirathoz beküldött kéziratok lektorálása kettős-vak rendszerben történik, azaz a bírálati folyamat során a szerző neve rejtve marad a bíráló előtt, a bíráló neve pedig a szerző előtt.

A bírálót/bírálókat a szerkesztőség választja ki az adott témához elvárt kompetencia szem előtt tartásával.

Minden kézirat esetén egy előzetes bírálatra kerül sor, melynek keretében a szerkesztőség a formai követelményeket, a kutatás témáját, valamint az alkalmazott módszerek színvonalát vizsgálja meg. Azon kéziratokat, melyek nem felelnek meg az előírásoknak, valamint a szerkesztőség előzetes elvárásainak, javításra visszaküldjük, ha ezután sem felelnek meg azoknak, elutasításra kerülnek.

Azok a kéziratok, melyek az előzetes kritériumoknak megfelelnek, az anonimitás biztosítása mellett két független bírálóhoz kerülnek. A bírálati folyamat kettős-vak (double-blind) módszerrel zajlik.

 

A lektorálási és publikálási folyamat aktuális helyzete minden arra jogosult számára online megismerhető, a folyamat az OJS rendszerben ellenőrizhető.

A bírálat során a következő szempontokat vesszük figyelembe:

- kutatási kérdés illetve probléma megfelelő azonosítása és megfogalmazása

- az alkalmazott módszertan színvonala

- felhasznált irodalom színvonala, valamint a kérdésfelvetés szakirodalmi (elméleti) megalapozottsága

- érvelés kifejtése, a tanulmány kidolgozottsága

- cikk olvashatósága, nyelvezete

- cikk eredményeienek helyessége, újszerűsége, főbb megállapítások

Egy kézirat visszautasításra, módosításokkal elfogadásra vagy elfogadásra kerülhet.

Ha egy kézirat esetén kisebb változtatások szükségesek, a korrekciókat tartalmazó verzió már elfogadásra kerülhet.

Ha nagyobb változtatásokra van szükség, a folyamatosság érdekében a javított verziót újra elküldjük a lektornak, ez a folyamat maximum x hétig tart.

Átlagos bírálati idő 4 hét.

Az elfogadott kéziratot - a nyelvi lektorálást valamint a tördelést követően - azonnal közzé teszi a folyóirat online formában.