Évf. 12 szám 1-2 (2021)

Articles

MIÉRT ELŐNYÖS A DUÁLIS KÉPZÉS A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA?

Megjelent január 11, 2022
Szerző
Toth Katalin
Debreceni Egyetem
Megtekintés
Kulcsszavak
duális képzés partnerszervezet együttműködés kompetenciák szakmai tapasztalat
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Toth, K. (2022). MIÉRT ELŐNYÖS A DUÁLIS KÉPZÉS A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA?. Economica, 12(1-2). https://doi.org/10.47282/economica/2021/12/1-2/10644

Magyarországon 2015-ben intézményesített formában bevezetésre került a duális képzés.  A duális képzés a munkaerőpiac igényeire adott válasz, mely bevezetése óta egyre népszerűbb. A képzés összetett, többszereplős, így komoly feladatot jelent annak hatékony működtetése. Már most láthatóak azok a társadalmi, gazdasági folyamatok, melyek a képzés bevezetésének köszönhetően indultak el.

A cikk a duális képzés előzményeit, jellegzetességeit, előnyeit és nehézségeit szándékozik bemutatni, a témában fellelhető szakirodalomra támaszkodva.

Hivatkozások
Ailer Piroska (2017): Duális képzés – tapasztalatok, eredmények. https://www.mkt.hu/wpcontent/uploads/2017/10/Ailer_Piroska.pdf. [Letöltve: 2021.04.20]
Balázsné Dr. Lendvai Marietta ; Zsupanekné Dr. Palányi Ildikó (2019): A duális képzés fenntarthatósági vonatkozásai, Lépések a fenntarthatóság felé. 24 : 2 pp. 10-11. ,
Berács József (2017): A duális képzés modelljei, hazai helyzete pp. 46-51. In: Temesiné Németh Éva (szerk.) Magyar felsőoktatás 2016 Stratégiai helyzete.
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2827/1/Magyar_Felsooktatas_2016.pdf [Letöltve: 2021.04.20]
Berényi, Sára Fruzsina ; Kraiciné, Szokoly Mária: Pillanatkép a duális képzés bevezetéséről pp. 9-30. , 22 p., In: Kovács, Zsuzsa; Kereszty, Orsolya; Kraiciné, Szokoly Mária (szerk.) A felnőttek tanulásának és képzésének meghatározó trendjei: Tanulmányok, Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2017)
Fenyves, Veronika ; Dajnoki, Krisztina ; Dékán, Tamásné Orbán Ildikó ; Harangi-Rákos, Mónika
Gyakorlatorientált képzések megítélése a vállalati szférában. [Practice orient edtraining from the business sphere’s aspect. ACTA MEDICINAE ET SOCIOLOGICA 11 : 31 pp. 164-183. , 20 p. (2020)
Fenyves, Veronika: A gazdaságtudományi területen duális képzésben tanuló hallgatói létszám alakulása Magyarországon. CONTROLLER INFO 7 : 3 pp. 34-38. , 5 p. (2019)
Homicskó Árpád, Kissné Horváth Marianna, Kajdy József, Kárpát Kinga (Szerkesztő) (2021): Duális képzéssel a munka világában. 2021. Budapest, Magyarország: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kerülő, Judit ; Nyilas, Orsolya (2019): A duális képzés jellemzői, ahogy kilenc magyarországi felsőoktatási intézmény látja. In: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia. Új kutatások a neveléstudományokban 2019 Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok I. KÖTET. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, (2020) pp. 153-166
Kocsis Zsófia (2020): A duális képzés hatékonysága és a képzéssel való elégedettség egy komplex kutatás tükrében. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE I. évf. 2020 / 3. szám. pp. 64-77.
Kocsis, Imre; Bácsné, Bába Éva; Fenyves, Veronika, A duális gépészmérnöki képzés eredményességének vizsgálata In: Kerülő, Judit; Jenei, Teréz; Gyarmati, Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet, Nyíregyháza, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Nyíregyházi Egyetem, (2017) p. 547
Kovács, Zsuzsanna – Török Erika: Duális képzés: Az együttműködésen alapuló képzési forma, In: Fodorné Dr. Tóth Krisztina. Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. Pécs: MELLEARN. pp. 209-215
Kozák Anita – Csugány Julianna – Tánczos Tamás (2020): A duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérési és értékelési lehetőségei. Educatio 2020. 29 (1), pp. 125–134
Palkovics László (2016): Duális képzés Európában és Magyarországon. https://docplayer.hu/21570374- A-dualis-kepzes-bevezetese-a-felsooktatasban-dr-palkovics-laszlo-felsooktatasert-felelosallamtitkar.html [Letöltve: 2021.04.20]
Pap-Szigeti Róbert és Török Erika (2020): A duális és nem-duális képzésben részt vevő hallgatók első éves tanulmányi eredményének összehasonlítása a bemeneti kompetenciamérés tükrében. In: Buda András és Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen.pp. 216-224.
Pogátsnik Mónika: Dual education: connecting education and the labor market. OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 8 : 3 pp. 304-313. , 10 p. (2021)
Pogátsnik Mónika: Dual Education: The Win-Win Model of Collaboration between Universities and Industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY Vol. 8 No. 3 (2018) pp. 145-152.
Renkó Zsuzsanna – Beke Andrea (2018): A magántőke bevonásának hatásai a felsőoktatási képzési rendszerre A duális képzési rendszer tapasztalatai. Az Állami Számvevőszék elemzése. 2018.
Szabó Gábor (1997): A duális képzés rendszere és a projekt orientált képzés kapcsolata. Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest. 1997
Török Erika - Pap-Szigeti Róbert - Ailer Piroska - Palkovics László (2014): A Kecskeméti Főiskola duális képzésének monitoring vizsgálata a hallgatók visszajelzései alapján. A jövő járműve, 1-2, pp. 32-36.
Varga Anita (2018): A duális képzés szerepének megítélése a 21. században: a minőségi munkaerő utánpótlás feltételrendszerének alakulása. Dunakavics - 2018. VI. évfolyam XII. szám pp. 17-28.
Varga Anita (2019): A duális képzés és a társadalmi szféra közötti kommunikáció hatékonyságának fejlesztési lehetőségei az érintett hallgatók megítélésének tükrében. Dunakavics - 2019. VII. évfolyam IX. szám
Zimányi Krisztina (2016): Duális képzés a gazdaságtudományi képzési területen, a BGE tapasztalatai. In: Fodorné Dr. Tóth Krisztina. Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. Pécs: MELLEARN. pp. 97-105.
A Felsőfokú Duális Képzés Fehér Könyve (2019). https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/dualis_kepzes/Dualis_Kepzes_Feher_Konyve.pdf [Megtekintés: 2021.03.16]
Fokozatváltás a felsőoktatásban.
https://20152019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF#!DocumentBrowse [Megtekintés: 2021.04.23]
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról [Megtekintés: 2021.03.16, 2021.11.15]