Tanulmányok

Kultúraköziség és gazdaság

Megjelent:
December 12, 2005
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Láng, E. (2005). Kultúraköziség és gazdaság. Competitio, 4(2), 83-90. https://doi.org/10.21845/comp/2005/2/6
Absztrakt

A piaci stratégia és a kultúra összehangolása a vállalat hosszú távú stabilitásának egyik legfontosabb humánpolitikai eszköze. Különösen fontos a kultúra szerepe az olyan nagy jelentőségű szervezeti változások időszakában, mint a piaci stratégiaváltás, az üzleti folyamatok átszervezése, multinacionális cégek helyi vezetési és működési gyakorlatának kialakítása, vállalatok összeolvadása, felvásárlása. A cikk azt mutatja
be, hogy a vállalkozás kezdeti, kritikus korszakában a vállalati kultúra ellentétes lehet a környezet igényeivel és a befogadó országokból származó tagok értékrendjével és normáival. A kialakuló vállalati kultúra
inkább tükrözi a nemzetközi vállalat komplexitását, mint a befogadó környezetet: a kultúrák ütközése komoly akadályt gördíthet egy-egy vállalat fejlődésének útjába.

Hivatkozások
 1. Barrat, E. S. (1990): Human Resource Management: Organisational Culture. Manager Update, 2. évf. 1. sz. 2–32.
 2. Berger, Peter L. (1998): A globális kultúra négy arca. Európai Szemle, 2. sz. 126–128.
 3. Deal, Terrence E. – Kennedy, Allan A. (1988): Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Penguin Books, London.
 4. Donaldson, G. – Lorsch, J. W. (1983): Decision Making at the Top. Basics Books, New York.
 5. Durr, B. (1991): Plagued by Cultural Gaps. Financial Times, február 22.
 6. Grüll Tibor (1998): A globális kultúra négy arca. Hetek, szeptember 12.
 7. Egedy Gergely (2001): (Multi)kultúra – konzervatív olvasatban. Magyar Szemle, április.
 8. Fine, M. G. – Johnson, F. L. – Ryan, M. S. (1990): Cultural Diversity in the Workplace. Public Personnel Management, 19. évf. 3. sz. 305–319.
 9. Jaques, E. (1972): Intervention et changement dans l’entreprise. Dunod, Paris.
 10. Kasahara, Kiyoshi (1995): Japán autógyár Indiában. Vezetéstudomány, 12. sz.
 11. Kiss Gabriella (1997b): Előszó. In: Multikulturalizmus. KLTE Szociológiai Tanszék, Debrecen, 5–8.
 12. Kiss Gabriella (1997a): Multikulturalizmus – korunk alapszava? In: Multikulturalizmus. KLTE Szociológiai Tanszék, Debrecen, 19–38.
 13. Marx, Elisabeth (2001): Breaking Trough Cultur Shock: What You Need to Succeed in International Business. Nicolas Publishing Limited, Brealey.
 14. Meek, V. Lynn (1998): Organisational Culture: Orogons and Weaknesses. Organisation Studies, 9. évf. 4. sz.
 15. Shenkar, Oded – Zeira, Yoram (1990): International Joint Ventures: A Tough Test for HR. Personnel, 66. évf. 1. sz. 26–31.
 16. Schein, Edgar H. (1992): Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. Jossey-Bass, San Francisco.
 17. Schöpflin György (2000): Etnicitás és demokrácia Közép-Európában. Európai Utas, 4. sz.