Évf. 5 szám 1 (2006)

Kutatás közben

Globalizáció és jóléti állam: azonos kihívás – eltérő válaszok

Megjelent március 20, 2006
Szerző
Kiss Marietta
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
Megtekintés
Kulcsszavak
globalizáció jóléti állam makroökonómiai politika adózás munkanélküliség
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Kiss, M. (2006). Globalizáció és jóléti állam: azonos kihívás – eltérő válaszok. Competitio, 5(1), 165–182. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/9

A szakirodalom nagy része által elfogadott tény, hogy a globalizáció hatással van a jóléti államra. A kormányok kettős szorítással szembesülnek, megnőttek ugyanis a kiadások iránti igények, ugyanakkor a bevételi források lecsökkentek. A globalizáció által kiváltott azonos kihívásra a jóléti államok eltérő válaszokat adtak. A tanulmány célja elsősorban két lehetséges irány leíró jellegű bemutatása Svédország és
Franciaország példáján keresztül. Míg a svéd jóléti rendszeren radikális átalakításokat hajtottak végre, amelyek javították is az ország teljesítményét, addig Franciaországban nem következett be alapvető változás, csupán kisebb reformokat vezettek be.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E62, H50, H60, I38, P52

Hivatkozások
Attal-Toubert, K. – Derosier, A. (2005): Enquête sur l’emploi 2004. Le chômage augmente légèrement malgré la reprise de l’emploi. INSEE Division Emploi, 1009. sz. március
Berend T. Iván (2004): A modern gazdasági rendszerek „laboratóriuma”. História, 8. sz., 3–9.
Burgoon, B. (2001): Globalization and Welfare Compensation: Disentangling the Ties that Bind. International Organization, 55. évf. 3. sz., 509–551.
Chabanas, N. – Vergeau, E. (1996): Nationalizations et privatisations depuis 50 ans. INSEE Première, 440. sz. április.
Clayton, R. – Pontusson, J. (1999): Welfare State Retrenchment Revised. Entitlement Cuts, Public Sector Restructuring, and Inegalitarian Trends in Advanced Capitalist Societies. World Politics, 51. évf. október, 67–98.
Csaba, L. (2005): The New Political Economy of Emerging Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Eklund, K. – Lindbeck, A. – Persson, M. – Söderström, H. T. – Viotti, S. (1993): Swedens Economic Crisis – Diagnosis and Cure. SNS Economic Policy Group Occasional Paper, 42. sz.
Esping-Andersen, G. (1991): Mi a jóléti állam? In: Ferge – Lévai (szerk.): A jóléti állam. Az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék és Hilscher Rezső Szociálpolitika Egyesület Kiadványa, 116–132.
Esping-Andersen, G. (1999): Jóléti államok az évszázad végén: a munkaerő-piaci, a családszerkezeti és a demográfiai változások hatása. In: Csaba Iván – Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Osiris – Láthatatlan Kollégium, Budapest, 89–111.
Eurostat (2004): Eurostat honlapja: www.europa.eu.int/comm/eurostat. Letöltés ideje: 2004. december 10.
Eurostat (2005): Eurostat honalpja: http://epp.eurostat.cec.eu.int. Letöltés ideje: 2005. május 20., november 6.
Falusné Szikra Katalin (1994): Szociális piacgazdaság és munkanélküliség – Problémák és kezelésük Németországban. Közgazdasági Szemle, 41. évf. 7–8. sz., 648–661.
Ferrera, M. – Rhodes, M: Building a Sustainable Welfare State – Reconciling Social Justice and Growth in the Advanced Economies. West European Politics, 23. évf. 2. sz., 257–282.
Fodor Edit (2002): Európai jóléti államok a globalizáció és monetáris integráció kereszttüzében. Esély, 6. sz., 14–36.
Fougère, D. – Kramarz, F. – Magnac, T. (2000): Youth Employment Policies in France. European Economic Review, 44. sz., 928–942.
Garrett, G. (1998): Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous Circle? International Organization, 52. évf. 4. sz., 787–824.
Garrett, G. (2001): Globalization and Government Spending around the World. Studies in Comoparative International Development, 35. évf. 4. sz., 3–29.
Garrett, G. – Mitchell, D. (2001): Globalization and the Welfare State. European Journal of Political Research, 39. évf. 2. sz., 145–177.
Gelleny, R. D. – McCoy, M. (2001): Globalization and Government Policy Independence: The Issue of Taxation. Political Research Quarterly, 54. évf. 3. sz., 509–529.
Genschel, P. (2004): Globalization and the Welfare State: A Retrospective. Journal of European Public Policy, 11. évf. 4. sz., 613–636.
Grunberg, I. (1998): Double Jeopardy: Globalization, Liberalization and the Fiscal Squeeze. World Development, 26. évf. 4. sz., 591–605.
Harris, R. G. (1993): Globalization, Trade, and Income. The Canadian Journal of Economics, 26. évf. 4. sz., 755–776.
Horsman, M. – Marshall, A. (1994): After the Nation-state: Citizens, Tribalism and the New World Disorder. HarperCollins, London.
INSEE (2005): INSEE honlapja: http://www.insee.fr. Letöltés ideje: 2005. szeptember 22.
King, D. S. (1987): The State and the Social Structures of Welfare in Advanced Industrial Democracies. Theory and Society, 16. évf. 6. sz., 841–868.
Le Monde (1997): Soutiens aux entreprises – questions-réponses. Február 18., 4. o.
Levy, J. D. (1997): Globalization, Liberalization, and National Capitalisms. Structural Change and Economic Dynamics, 8. sz., 87–98.
Lindbeck, A. (1998): A svéd kísérlet – I. rész. Külgazdaság, 42. évf., július-augusztus, 57–89.
Ljungqvist, L. – Sargent, T. J. (1998): The European Unemployment Dilemma. The Journal of Political Economy, 106. évf. 3. sz., 514–550.
Mishra, R. (1999): Globalization and the Welfare State. Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, UK.
OECD (2000): Economic Survey of France, 2000. Policy Brief.
OECD (2001): OECD Economic Outlook, 69. sz.
OECD (2003): Economic Survey of France, 2003. Policy Brief, OECD honlapja: http://www.oecd.org/dataoecd /46/12/3220451.pdf. Letöltés ideje: 2005. május 20.
OECD (2004): Economic Survey – Sweden 2004. OECD honlapja: http://www.oecd.org/document /44/0,2340,en_33873108_33873822_26323820_1_1_1_1,00.html. Letöltés ideje: 2005. május 20.
OECD Tax Database (2005): OECD honlapja: http://www.oecd.org / Centre for Tax Policy andAdministration / Tax Policy Analysis / OECD Tax Database. Letöltés ideje: 2005. május 22., szeptember 23.
Ohmae, K. (1995): The End of the Nation State: the Rise of Regional Economies. HarperCollins, London.
Rhodes, M. (2000): Globalization, Welfare States and Employment: Is There a European „Third Way”? In: Bormeo, N. (szerk.): Unemployment in the New Europe. Cambridge University Press, Cambridge.
Rodrik, D. (1998): Why Do More Open Economies Have Bigger Government? Journal of Political Economy, 106. évf. 5. sz., 997–1032.
Scharpf, F. W. (2000): The Viability of Advanced Welfare States in the International Economy, Vulnerabilities and Options. Journal of European Public Policy, 7. sz., 190–228.
Scholte, J. A. (1997): Global Capitalism and the State. International Affairs, 73. évf. 3. sz., 427–452.
Semjén András (1999): A svéd jóléti rendszer átalakulása. Közgazdasági Szemle, 46. évf., április, 326–345.
Simon György, ifj. (2001): A svéd modell és az európai integráció. Külgazdaság, 45. évf., július-augusztus, 83–99.
Statistics Sweden (2005): Statistics Sweden honlapja: http://www.scb.se. Letöltés ideje: 2005. szeptember 24.
Swank, D. (1998): Global Capital, Democracy and the Welfare State. Political Economy of European Integration Working Paper, 1.66.
Szabó Katalin (2000): A jóléti államtól az esélyteremtő államig. In: Bara Zoltán – Szabó Katalin (szerk.): Gazdasági rendszerek, országok, intézmények. Aula Kiadó, Budapest, 209–242.
Szamuely László (2002): A globalizáció és a kapitalizmus két alapmodellje I. Kritika, május, letöltve: SzocHáló – Társadalomtudomány On-line, http://www.szochalo.hu/ 2005. április 26.
Szamuely László (2004): A „haldokló” jóléti állam az 1990-es években. Közgazdasági Szemle, 51. évf., október, 948–69.
Szemlér Tamás (2003): Franciaország gazdasági helyzete és a francia gazdaságpolitika előtt álló kihívások. Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet Műhelytanulmányok, 48. sz., szeptember
Szentes Tamás (2002): A globalizációs folyamat kedvező és kedvezőtlen hatásai (Bevezető megjegyzések a Globalizáció és a civilizációk című tudományos ülésszakhoz). Magyar Tudomány, 6. sz., 708–718.
The Economist (2001): Globalization and Its Critic – A Survey of Globalization. Szeptember 29.
Titmuss, R. (1958): Essays on the Welfare State. Allen and Unwin, London.
Tversky, A. – Kahneman, D. (1991): Loss Aversion in Riskless Choise: A Reference-Dependent Model. The Quarterly Journal of Economics, 106. évf. 4. sz., november, 1039–1061.
Weiss, L. (ed.) (2003): States in the Global Economy – Bringing Domestic Institutions Back In. Cambridge University Press, Cambridge.
World Tax Database honlapja: http://www.bus.umich.edu/OTPR/otpr/introduction.htm. Letöltés ideje: 2005. május 21., szeptember 23.