Évf. 5 szám 1 (2006)
Tanulmányok

Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése

Megjelent március 20, 2006
PDF

APA

Salamonné Huszty, A. (2006). Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése. Competitio, 5(1), 51–68. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/3

A tanulmány egy kétéves kutatási program első szakaszának lépéseit és eredményeit mutatja be. A kutatás célja a magyarországi kis- és középvállalkozások fejlődési életciklusainak, az egyes életszakaszok sajátosságainak feltárása, valamint stratégiáiknak és a stratégiák kialakulásának vizsgálata. A program kiinduló hipotézise az, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozások fejlődési pályája a nyugati piacgazdaságokban már alaposan feltérképezett jellegzetes mintát követi, vannak azonban olyan sajátosságai is, amelyek csak a hazai viszonyok közepette jellemzőek. A felmérés alapvető módszere a személyes mélyinterjú volt, szükség esetén többször megismételve. A mélyinterjúk alapján 300 vállalatról készült esettanulmány. Alapos szűrés után 50 vállalat esete került be a kutatási mintába. A részletesen leírt eredményekből jól látszik, a kiindulópontként használt modell igazolódott: a magyarországi vállalkozások életében valóban törvényszerű ritmusban követik egymást a jellemzőikben egymástól jól megkülönböztethető életfázisok. Ugyanakkor a nyugati modell és az elemzett hazai valóság között vannak eltérések is, amelyek – a kutatás eredményei szerint – elsősorban a vállalkozások alapításának hazai körülményeivel, a rendszerváltás és piacgazdasági fejlődés sajátosságaival magyarázhatók. A magyarországi kis- és középvállalkozások fejlődési életpályájának modellezésére ezért célszerű a nemzetközi szakirodalomból ismert modell módosítása. A javasolt növekedési modellt a tanulmány részletesen bemutatja, ismertetve az egyes életfázisok sajátos jellemzőit, egyedi vonásait.

 1. Ács J. Zoltán – Szerb László – Ulbert József – Varga Attila (2001): Vállalkozások Magyarországon globális összehasonlításban. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.
 2. Adizes I. (1992): Vállalatok életciklusai. HVG Rt., Budapest.
 3. Balaton Károly (2003): A Magyarországon működő vállalatok stratégiái. Kihívások és lehetőségek az átalakulási
 4. időszak végén (2002-ben). Vezetéstudomány, 1. sz., 2-12.
 5. Bálint András (2002): A magyar kis- és középvállalkozások jövőképének jellemzői. Vezetéstudomány, 1. sz., 36-42.
 6. Bálint András (2004): Hogyan tovább kis- és középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek az utódlás folyamatában. Vezetéstudomány, különszám, 67-72.
 7. Bara Zoltán (1999): Bezáródó versenypiacok az átmeneti gazdasági rendszerekben. Közgazdasági Szemle, 5. sz., 446-461.
 8. Bródy András (1995): Növekedés, csőd és ciklusok. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz., 650-666.
 9. Bygrave, William D. (1994): The Entreprenurial Process. In: W.D. Bygrave: The Portable MBA in Entreprenurship. John Wiley & Sons, New York.
 10. Czakó Ágnes – Kuczi Tibor – Lengyel György – Vajda Ágnes (1995): A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején. Közgazdasági Szemle, 4. sz., 399-419.
 11. Czakó Ágnes (1997): Kisvállalkozások a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, 3. sz. 93-116.
 12. Csapó Krisztián – Csóri Balázs – Petheő Attila (2004): A magyarországi kis- és közepes vállalkozások digitális tevékenysége az európai uniós csatlakozás tavaszán. Vezetéstudomány, különszám, 73-80.
 13. Fülöp Gyula (2004): Kisvállalati gazdálkodás. Aula Kiadó, Budapest.
 14. Göblös Ágnes – Gömöri Katalin (2004): A vállalati életciklus-modellről. Vezetéstudomány, 10. sz., 41-50.
 15. Greiner,L. (1998): Evolution and Revolution as Organisations Grow. Harvard Business Review, 5–6. sz., 65-87.
 16. Hisrich, Robert-Michael Peters (1991): Vállalkozás. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 17. Hoványi Gábor (1995): A vállalat és környezete az ezredfordulón – a menedzser szemével. Közgazdasági Szemle, 10. sz., 955-970..
 18. Hoványi Gábor (1999): A vállalat mint tanulórendszer. Közgazdasági Szemle, 1. sz., 45-52.
 19. Hoványi Gábor (1999): A vállalati versenyképesség makrogazdasági és globális háttere. Közgazdasági Szemle, 11. sz., 1013-1029.
 20. Hoványi Gábor (2000): A párhuzamos versenyelmélet koncepciója és néhány hazai tanulsága. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz., 600-618.
 21. Jávor István (1993): A vállalkozások növekedése szervezetszociológiai megközelítésben. MVA Vállalkozáskutatási Füzetek, 4. sz., 77.
 22. Kállay László-Imre Szabolcs (2004): A kis- és középvállalkozásfejlesztés gazdaságtana. Aula Kiadó, Budapest.
 23. Kocziszky György (1994): Adalékok a vállalkozások életgörbe elméletéhez. Vezetéstudomány, 7. sz., 12-20.
 24. Kornai János (1995): Négy jellegzetesség. Első rész. Közgazdasági szemle, 12. sz., 1097-1117.
 25. Kornai János (1996): Négy jellegzetesség. Második rész. Közgazdasági Szemle, 1. sz., 1-29.
 26. Kőhegyi Kálmán (1998): A kisvállalkozások értékesítési piacai. Közgazdasági Szemle 12. sz., 1076-1091..
 27. Kőhegyi Kálmán (1998): A kisvállalkozói szektor tagolódása. Közgazdasági Szemle, 3. sz., 261-276.
 28. Kőhegyi Kálmán (2002): Az azonos növekedési szakaszú vállalkozások jellemzői, finanszírozása. Résztanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 29. Kőhegyi Kálmán (2003): A kisvállalkozások jelene és jövője. Cégvezetés, 9. sz., 93-101.
 30. Kuczi Tibor – Vajda Ágnes (1991): A kisvállalkozók társadalmi összetétele. Közgazdasági Szemle, 1. sz., 83-97.
 31. Kuczi Tibor (2002): A kisvállalkozások fejlődési ciklusai és a társadalmi környezet. Résztanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 32. Kuti Éva (1996): A nonprofit szervezetek szerepe a kilencvenes évek magyar társadalmában és gazdaságában. Közgazdasági Szemle, 10. sz., 905-919.
 33. Laki Mihály (1998): A magánvállalkozások növekedésének esélyei Magyarországon. Külgazdaság, 4. sz., 41.54.
 34. Laky Teréz (1995): A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság. Közgazdasági Szemle, 7–8. sz., 685-709.
 35. Laky Teréz (1998): A kisvállalkozások növekedésének korlátai. Szociológiai Szemle, 1. sz., 23-39.
 36. Magyari Beck István (1995): Széljegyzetek Hámori Balázs Az elvakultság ökonómiája című dolgozatához. Közgazdasági Szemle, 12. sz., 1157-1164.
 37. Mount, J. – Zinger, T. – Forsyth, G. R. (1993): Organizing for development in the small business. Long Range Planning, 26. évf. 5. sz., 111–120.
 38. Rab Károly – Szabó József (2002): Kihívás – siker. Beszámoló egy vállalkozáskutatásról. Vezetéstudomány, 12. sz., 40-46.
 39. Rimler Judit (1999): A kreativitásról vállalkozói vallomások alapján. Közgazdasági Szemle, 1. sz., 53-65.
 40. Román Zoltán (1977): Vállalkozás- és kisvállalat-kutatások. Vezetéstudomány, 12. sz., 47-53.
 41. Román Zoltán (1995): Beszállítások a feldolgozóiparban. Közgazdasági Szemle, 12. sz., 1165-1176.
 42. Román Zoltán (2002): Vállalkozáserősítő és/vagy Kisvállalat-politika? A vállalkozás és kisvállalat kutatásokról. Vezetéstudomány, 8–9. sz., 18-26.
 43. Soltész Anikó – Palotai Borbála (2002): Kisvállalkozások, családi vállalkozások fejlődési szakaszai. Résztanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 44. Szabó Katalin (1998): Kihelyezési hullám. A piac térhódítása a vállalati hierarchiák rovására. Közgazdasági Szemle, 2. sz., 137-153.
 45. Szerb László – Ulbert József (2002): A kis- és közepes vállalkozások növekedési potenciáljának átalakulásáról. Vezetéstudomány, 7–8. sz., 36-46.
 46. Szerb László (2000): Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. Pécsi Egyetem, Pécs.
 47. Szerb László (2004): A vállalkozásindítás adminisztrációs költségei az Amerikai Egyesült Államokban (Washington állam) és Magyarországon. Vezetéstudomány, 11. sz., 42-54.
 48. Szirmai Péter (2002a): A kisvállalkozások fejlődési szakaszai és a kormányzati beavatkozás lehetséges területei. Résztanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 49. Szirmai Péter (2002b): Fejlődési szakaszok és szakaszváltások Magyarországon a kis- és középvállalkozások körében. Zárótanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 50. Timmons, J. (1990): New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s. Homewood, IL: Irwin.
 51. Tóth István János (1998): Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992–1996 között. Közgazdasági Szemle, 6. sz., 591-615.
 52. Vecsenyi János (2002): A gyorsan növekvő vállalkozások fejlődési problémái. Kihívások és megoldások. Résztanulmány. BKÁE Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ, Budapest.
 53. Vecsenyi János (2002): A vállalkozástan alapjai. Vezetéstudomány, 10. sz.,2-20.
 54. Vecsenyi János (2002): Vállalkozás. Az ötlettől az újrakezdésig. Aula Kiadó, Budapest.
 55. Vedres Balázs (2000): A tulajdonosi hálózatok felbomlása. Közgazdasági Szemle, 9. sz., 68-699.