Kis műhely

Több hitel, nagyobb kockázat

Megjelent:
June 18, 2007
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Csontó, B., & Siklós, D. (2007). Több hitel, nagyobb kockázat. Competitio, 6(1), 185-200. https://doi.org/10.21845/comp/2007/1/9
Absztrakt
A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a Magyarországon az utóbbi években tapasztalt gyors hitelnövekedés jellemzőit. A hitelek elérhetősége, a hitelállomány nagysága óriási jelentőséggel bír a gazdaságban. Előbbi kulcsfontosságú a fogyasztásukat simítani szándékozó háztartások és a beruházni kívánó vállalatok számára, míg utóbbinak a monetáris transzmisszió és az esetleges kockázatok szempontjából van jelentősége. A dolgozatban megvizsgáljuk a hitelexpanzió okait, mind a háztartások, mind a vállalatok hitelezésének esetében. Ezt követően bemutatjuk, hogy a nagyobb hitelállomány javíthatja a monetáris transzmisszió hatékonyságát. Ugyanakkor a nagymértékű hitelnövekedés kockázatokkal is jár - dolgozatunkban a mikrogazdasági kockázatokkal, a bankrendszer hitelkockázatával foglalkozunk. Külön foglalkozunk annak egyre nagyobb jelentősége miatt a devizahitelezéssel. Bemutatjuk Krugman (1999) modelljét az ázsiai válsággal kapcsolatban, majd egy kevésbé szélsőséges esetet vizsgálva rámutatunk, hogy a devizában történő eladósodás növekedése csökkenti a monetáris politika képességét az aggregált kereslet befolyásolására. Journal of Economic Literature (JEL) kód: E51.
Hivatkozások
 1. Árvai Zsófia - Menczel Péter (2000): A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között. MNB Füzetek 2000/8
 2. Árvai Zsófia - Tóth István János (2001): Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség. A magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálata. MNB Füzetek 2001/2
 3. Árvai Zsófia - Vincze János (1998): Valuták sebezhetősége, pénzügyi válságok a kilencvenes években. Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. június, 509 533. o.
 4. Bernanke, Ben - Gertler, Mark (1989): Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. The American Economic Review, Vol. 79, No. 1. pp. 14 31.
 5. Bethlendi András - Czeti Tamás - Krekó Judit - Nagy Márton - Palotai Dániel (2005): A magánszektor devizahitelezésének mozgatórugói. MNB Háttértanulmányok 2005/2
 6. Bodnár Katalin (2006): A hazai kis és középvállalatok árfolyamkitettsége, devizahitelezésük pénzügyi stabilitási kockázatai. Egy kérdőíves felmérés eredményei. MNB tanulmányok 53.
 7. Czinege Éva - Dávid Zsuzsanna - Szalay György (2004): A fogyasztási hitelezés tendenciái, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyarországi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások gyakorlatában. MNB Pénzügyi Stabilitáshozkapcsolódó tanulmányok.
 8. Horváth Csilla - Krekó Judit - Naszódi Anna (2005): Kamatátgyűrűzés Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LII. évf.,2005. április, 356 376. o.
 9. IMF (2004): Are Credit Booms in Emerging Markets a Concern? Megjelent: IMF: World Economic Outlook April 2004
 10. Kiss Gergely - Nagy Márton - Vonnák Balázs (2006): Credit Growth in Central and Eastern Europe: Trend, Cycle or Boom? MNB Elöadás, Budapest.
 11. Kiss Gergely - Vadas Gábor (2006): A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban. Közgazdasági Szemle, LIII. évf.,2006. május, 408 427. o.
 12. Kiyotaki, Nobuhiro - Moore, John (1997): Credit Cycles. The Journal of Political Economy, Vol. 105, No. 2., pp. 211248.
 13. Krugman, Paul (1999): Analytical Afterthoughts on the Asian Crisis. http://web.mit.edu/krugman/www/MINICRIS.htm
 14. MNB (2006): Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2006. április. MNB, Budapest
 15. Szalay György - Tóth Gyula (2003): A lakásfinanszírozás gyakorlata, kapcsolódó kockázatok és azok kezelése a magyar bankrendszerben. MNB Pénzügyi Stabilitáshoz kapcsolódó tanulmányok