Évf. 5 szám 2 (2006)
Kutatás közben

Hogyan hat a monetáris politika a befektetői döntésekre?

Megjelent június 19, 2006
Balázs Csontó
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
Dóra Siklós
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Csontó, B., & Siklós, D. (2006). Hogyan hat a monetáris politika a befektetői döntésekre?. Competitio, 5(2), 99–112. https://doi.org/10.21845/comp/2006/2/6

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül a monetáris politika kifejti hatását a befektetői döntésekre . A monetáris politikai döntések a transzmissziós csatornákon keresztül gyakorolnak hatást a gazdaságra, így e csatornák működésének alapos megismerése elengedhetetlenül fontos a monetáris politikai célkitűzések megvalósításához. Éppen ezért, a monetáris politika által alkalmazható eszközök nagyon rövid áttekintése után a dolgozat részletesen elemzi az egyes csatornák működését. Ezen belül kitér a hagyományos csatornákra („money view”) és a hitelcsatornára összpontosító nézetekre („credit view”), valamint e csatornáknak az eurózónában és Magyarországon betöltött jelentőségére. A tanulmány befejező része felhívja a figyelmet egy olyan helyzetre, amikor a monetáris politika elveszíti a befektetői döntések befolyásolására vonatkozó képességét, azaz a likviditási csapda jelenségére.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E50, E52

 1. Angeloni, Ignazio – Kashyap, Anil K. – Mojon, Benoît – Terlizzese, Daniele (2003): Monetary transmission in the euro area: Does the interest rate channel explain all? National Bureau of Economic Research Working Paper, 9984.
 2. Bernanke, Ben S. – Gertler, Mark (1995): Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. National Bureau of Economic Research Working Paper, 5146.
 3. Clouse, James – Henderson, Dale – Orphanides, Athanasios – Small, David – Tinsley, Peter (2000): Monetary policy when the nominal short-term interest rate is zero. Federal Reserve.
 4. Ehrmann, Michael – Gambacorta, Leonardo – Martínez-Pagés, Jorge – Sevestre, Patrick – Worms, Andreas (2001): Financial systems and the role of banks in monetary policy transmission in the eruo area. European Central Bank Working Paper 105, Frankfurt.
 5. Eurostat (2005): Europe in figures. Eurostat Yearbook 2005, 175. http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1334,49092079,1334_49092421&_dad=portal&_schema=PORTAL
 6. Friedman, Benjamin M. (2000): Monetary Policy. National Bureau of Economic Research Working Paper, 8057.
 7. Horváth Csilla – Krekó Judit – Naszódi Anna (2005): Is there a bank lending channel in Hungary? Előadás. Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 8. Horváth Csilla – Krekó Judit – Naszódi Anna (2004): Kamatátgyűrűzés Magyarországon. Magyar Nemzeti Bank Füzetek, 8. sz.
 9. Horváth Edit (2002): Hitelboom, hitelkockázat és a dinamikus céltartalék-rendszer. In: Horváth Edit – Mérő Katalin – Zsámboki Balázs (2002): Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról. Magyar Nemzeti Bank Műhelytanulmányok, 23. sz., 95–137.
 10. Kiss M. Norbert (2005): A jegybanki devizapiaci intervenció hatékonysága. Nemzetközi tapasztalatok és elméleti megfontolások. Közgazdasági Szemle, LII. évf. 11. sz., 846–872.
 11. László Flóra szerk. (2002): Monetáris politika Magyarországon. Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 12. Mankiw, Gregory N. (2002): Makroökonómia. Osiris Kiadó, Budapest.
 13. Mérő Katalin (2002): A pénzügyi közvetítés mélysége és a prociklikusság. In: Horváth Edit – Mérő Katalin – Zsámboki Balázs (2002): Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról. Magyar Nemzeti Bank Műhelytanulmányok, 23. sz., 51–94.
 14. Mishkin, Frederic (2001): The Transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy. National Bureau of Economic Research Working Paper, 8617.
 15. Orbán Gábor – Szalai Zoltán (2005): Transmission of monetary policy in Europe before and after EMU: Any lessons for Hungary? Előadás. Magyar Nemzeti Bank, Budapest.
 16. Ozsvald Éva – Pete Péter (2003): A japán gazdasági válság – likviditási csapda az új évezredben? Közgazdasági Szemle, L. évf. 7. sz., 571–589.
 17. Peersman, Gert (2001): The transmission of monetary policy in the euro area: implications for the European Central Bank. Doktori disszertáció, Universiteit Gent.
 18. Zsámboki Balázs (2002): A prudenciális szabályozás hatása a bankok prociklikus viselkedésére. In: Horváth Edit – Mérő Katalin – Zsámboki Balázs (2002): Tanulmányok a bankszektor tevékenységének
 19. prociklikusságáról. Magyar Nemzeti Bank Műhelytanulmányok, 23. sz., 9–50.