Évf. 6 szám 1 (2007)

Kutatás közben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége1

Megjelent június 18, 2007
Szerző
Szakolczai György
Általános Vállalkozási Főiskola
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Szakolczai, G. (2007). A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége1. Competitio, 6(1), 85–102. https://doi.org/10.21845/comp/2007/1/5

A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit – a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes hiánya – 2000–2006-ban Magyarországon. Az első rész, az elméleti áttekintés a nemzeti számlák rendszeréhez tartozó legfontosabb azonosságokat tekinti át. A második rész, a számszerű elemzés a most közölt legújabb adatok alapján először az importtöbbletnek, a tulajdoni jövedelmek egyenlegének és belföldi felhasználási többletnek, majd a folyó fizetési mérlegnek és a hiány finanszírozásának, és végül a költségvetés folyó fogyasztási kiadásainak, nettó felhalmozásának és hitelfelvételének alakulásával foglalkozik. A harmadik rész, a közgazdasági elemzés a legfontosabb következtetéseket foglalja össze. Ezek szerint a bruttó felhalmozás hányadának meredek csökkenése, a költségvetési szektor gyakorlatilag zérus nettó felhalmozása és a folyó fizetési mérleg hiánya és a hiány döntő részben adóssággeneráló finanszírozása még a költségvetés hiányánál is súlyosabb probléma, ami azonban nem jelenti, hogy az ilyen mértékű költségvetési hiány fenntartható. Ez a helyzet sem indokolja azonban a jóléti állam radikális leépítését, és a megoldásának elvi lehetősége csak az exportképesség és a foglakoztatás növelése lehet.

Hivatkozások
Csillag István és Mihályi Péter (2006): Kettős kötés (A stabilizáció és a reformok 18 hónapja.). Globális Tudás Alapítvány.
Központi Statisztikai Hivatal (2006): Magyarország Nemzeti Számlái 2003-2004. Budapest, 183.
Központi Statisztikai Hivatal (2006a): Bruttó hazai termék. (Előzetes adatok). Budapest, 2006. október, 4.
Losoncz Miklós (2007): A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai. Tri-Mester, Tatabánya.
OECD (2005) Economic Policy Reforms. Going for Growth. OECD, ISBP 92-62-00836-5, 2005, 193.
Szakolczai György (2005): A magyar gazdasági növekedés és felzárkózás kulcsa: az exportorientált gépipari fejlesztés. Statisztikai Szemle, 83/1. (2005. január) 5-23.
Szakolczai György (2005a): A folyó fizetési mérleg kumulálódó hiánya és a hiány finanszírozásának lehetősége. Statisztikai Szemle, 83/3. (2005. március) 238-257.
Szakolczai György (2005b): A nemzetközi fizetési mérleg hiányának csökkentése. Magyar Szemle, Új folyam, XIV/7-8. (2005. augusztus) 46-71.
Szakolczai György (2006): Duális gazdaság és külkereskedelmi hiány. Magyar Szemle, Új folyam XV/3-4. (2006. április) 41-57.
Szakolczai György (2006a): Gazdaságpolitikai reformok: Előre a növekedésért 2006. Beszámoló az OECD gazdaságpolitikai ajánlásairól. Külgazdaság, L/4-5. (2006. április – május) 106-115.
Szakolczai György (2006b): A fizetési mérleg és a fejlődőkkel fenntartott és fejlesztett gazdasági kapcsolatok összefüggése. A magyar gazdaság fenntartható növekedése. A 43. közgazdász-vándorgyűlés előadásai. Szerk. Csordás Izabella. Magyar Közgazdasági Társaság, é. n., 448 o., az előadás a 402-415. oldalon.
Szakolczai György (2006c): The Triple Deficit of Hungary. Hungarian Statistical Review, Volume 84, Special Number 10, (2006) 40-62.
Szakolczai György (2006d): Az államháztartás és a folyó fizetési mérleg hiánya, valamint a megtakarítás elégtelensége. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Intézet, Tudományos Füzetek 11, Pénzügyi stabilitás mikro, mezo és makro szinten, Universitas-Győr Kht., Győr, 6-22.
Szakolczai György (2007): A hármas ikerdeficit. Általános Vállalkozási Főiskola. Tudományos közlemények 17. (2007. április) 209-235.