Évf. 9 szám 1 (2010)
Vita

A washingtoni konszenzus és a posztszocialista országok: Hozzászólás Mihályi Péter cikkéhez

Megjelent június 14, 2010
György Szakolczai
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
PDF

APA

Szakolczai, G. (2010). A washingtoni konszenzus és a posztszocialista országok: Hozzászólás Mihályi Péter cikkéhez. Competitio, 9(1), 167–188. https://doi.org/10.21845/comp/2010/1/9
 1. Adelman, I. (2000): Fallacies in Development Theory and Their Implications in Policy. In: Meier, G. M. és Stiglitz J. E. (szerk.):113-132.
 2. Bohle, Dorothy és Greskovits Béla (2007a): Neolibaralism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central-Easern Europe. West European Politics, 30/3., May:443-466.
 3. Bohle, D. – Greskovits Béla (2007b): The State, Internationalization, and Capitalist Diversity in Eastern Europe. Competition & Change, 11/2, June 2007:89-115.
 4. Bohle, D. – Greskovits Béla (2007c): A transznacionális kapitalizmus változatai Kelet-Közép-Európában. Politikatudományi Szemle, XVI/2:7-32.
 5. Bokros Lajos – Bauer Tamás – Csillag István – Mihályi Péter (2006): Utolsó esély. Élet és Irodalom, L/17., április 28:3-4.
 6. Chang, H.-J. (szerk.) (2001): Joseph Stiglitz and the World Bank. The Rebel Within. Selected Speeches by Joseph Stiglitz. Commentary by Ha-Joon Chang. Anthem Press, London.
 7. Csaba László (2005): The New Political Economy of Emerging Europe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 359 old.
 8. Csaba László (2006): A fölemelkedő Európa. Akadémiai Kiadó, Budapest, 482 old.
 9. Csaba László (2007): Átmenet – de hova? Társadalmi divergencia Közép- és Kelet-Európában. In: Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély. Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában.
 10. Akadémiai Kiadó, Budapest, 258-285. old.
 11. Csaba László (2008a): Életképes modell-e a szociális piacgazdaság? Távlatok, 80. (július) online kiadás, illetve in: Berán Ferenc (szerk.) (2008): A közjóról. Szent István Társulat, Budapest, december:65-82.
 12. Csaba László (2009): Crisis in Economics? Studies in European Political Economy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 223 old.
 13. Csillag István – Mihályi Péter (2006): Kettős kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja. Globális Tudás Alapítvány, Budapest, 143 old.
 14. Csillag István – Mihályi Péter (2007): Van még mit tanulnunk. (Válasz Szakolczai György: Csillag István – Mihályi Péter: Kettős kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja c. könyvéről írt recenziójára.) Pénzügyi Szemle, LII/1. 162-169. o. István Csillag – Péter Mihályi: We still have a lot to learn … (Reply to the book review written by György Szakolczai ont the book of István Csillag and Péter Mihályi: Kettős kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja.) Public Finance Quarterly, LII/1. pp. 169-176.
 15. Feldstein, Martin (1998): Refocusing the IMF. Foreign Affairs, March-April:20.33.
 16. Kuczynski, P.-P. (2003): Setting the Stage. In: Kuczynski, P.-P. – Williamson, J. (szerk.) (2003): After the Washington Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington, D.C., pp. 21-33.
 17. Kuczynski, P.-P. – Williamson, J. (szerk.) (2003): After the Washington Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington, D.C., 373 old.
 18. Lámfalussy Sándor (2008): Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 221 old.
 19. Meier, Gerald M. és Joseph. E. Stiglitz (szerk.) (2000): Frontiers of Development Economics. The Future in Perspective. The World Bank és Oxford University Press, Oxford és New York, 2000.
 20. Mihályi Péter (2008): Miért beteg a magyar gazdaság? Diagnózis és terápia. HVG Kiadó, Budapest, 149 o.
 21. Mihályi Péter (2009): A „washingtoni konszenzus” jelentősége a posztszocialista országok számára. Competio, VIII/1:5-26.
 22. North, Douglass C. (2005): Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton – Oxford.
 23. Okun, A. (1975): Equality and Effciency: The Big Trade-off. Brookins Institutuion, Washington.
 24. Rodrik, D. (2006): Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic Literature, XLIV December:973-987.
 25. Samuelson, P. A. – Nordhaus W.D. (2000): Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV, Budapest, 763 old.
 26. Soros György (2008): A 2008-as hitelválság és következményei. Scolar Kiadó, Budapest, 208 old.
 27. Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its Discontents. Allan Lane, an imprint of Penguin Books, 2002, 282 old., illetve W. W. Norton & Co., New York – London, 2002.
 28. Stiglitz, J.E. (2003): A globalizáció és visszásságai. Napvilág Kiadó, Budapest, 274 old.
 29. Szabó Katalin (szerk.) (2007): Összehasonlító gazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, 351 old.
 30. Szakolczai György (2005): A washingtoni konszenzus és ami utána következik. Külgazdaság, XLIX/10. Október:26-46.
 31. Szakolczai György (2006a): A gazdasági fejlődés elméletének megújulása: az első, a második és az új generáció. Valóság, XLIX/2. Március:1-35.
 32. Szakolczai György (2006b): Reális elemzést, megfontolt cselekvést. Élet és irodalom, L/26. (2006. június 30.) 14. o.
 33. Szakolczai György (2006c): A gazdasági fejlődés elméletének megújulása: a mindmáig megoldatlan ellentét. Valóság, XLIX/7. Július:1-31.
 34. Szakolczai György (2006d): Csaba László: A fölemelkedő Európa új politikai gazdaságtana. (Könyvismertetés Csaba László: The New Political Economy of Emerging Europe c. könyvéről.) Valóság, XLIX/7. Július:114-120.
 35. Szakolczai György (2006e): Csaba László: A fölemelkedő Európa. (Könyvismertetés.) Külgazdaság, L/7-8. Július-augusztus: 90-99.
 36. Szakolczai György (2006f): Csillag István – Mihályi Péter: Kettős kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja. (Könyvismertetés.) Pénzügyi Szemle, LI/4:490-500.
 37. Szakolczai György (2007): Tanuljunk tovább egymástól! (Viszontválasz Csillag István és Mihályi Péter: Kettős kötés. A stabilizáció és a reformok 18 hónapja c. könyve recenziójához írt válaszra.) Pénzügyi Szemle, LII/1:170-176.
 38. Szakolczai György (2008b): Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély. Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. (Könyvismertetés.) Közgazdasági Szemle, LV/7-8. Júliusaugusztus: 734-741.
 39. Szakolczai György (2008d): Mihályi Péter: Miért beteg a magyar gazdaság? Diagnózis és terápia. (Könyvismertetés.) Pénzügyi Szemle, LIII/4:724-737. – Peter Mihályi: Why is the Hungarian Economy Poorly. Diagnosis and Therapy. (Book Review.) Public Finance Quarterly, LIII/4:738-752.
 40. Szakolczai György (2009a): A magyar makrogazdasági egyensúly helyreállításának kísérlete. Pénzügyi Szemle, LIV/2-3:258-302. – György Szakolczai: An attempt to restore macroeconomic equilibirum in Hungary. Public Finance Quarterly, LIV/2-3:266-311.
 41. Szakolczai György (2009b): Soros György: A 2008-as hitelválság és következményei. Scolar Kiadó, Budapest, 208 o. (Könyvismertetés.) Pénzügyi Szemle, LIV/2-3:469-482.– George Soros: The credit crisis of 2008 and what it means. (Book review.) Public Finance Quarterly, LIV/2-3: 483.496.
 42. Szakolczai György (2009c): Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 221 oldal. (Könyvismertetés.) Közgazdasági Szemle, LV6/6 Június:572-578.
 43. Szakolczai György (2010a): Csaba László: Crisis in Economics? Studies in European Political Economy. (Könyvismertetés.) Közgazdasági Szemle, LVI., előkészületben.
 44. Szakolczai György (2010b): Szentes Tamás: Ki és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája. (Könyvismertetés.) Pénzügyi Szemle, LV/1. előkészületben.
 45. Szentes Tamás (2009): Mi, mi és miért van válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája. Napvilág Kiadó, Budapest, 232 o.
 46. Williamson, J. (1990a): Latin American Adjustment: How Much has Happened. Institute for International Economics, Washington, D.C., 445 old.
 47. Williamson, J. (1990b): What Washington Means by Policy Reform. In: Williamson, J. (1990a): Latin American Adjustment: How Much has Happened. Institute for International Economics, Washington, D.C.:7-20.
 48. Williamson, J. (2000): What Should the World Bank Think about the Washington Consensus? The World Bank Research Observer, 15/2. August:251-264.
 49. Williamson, J. (2003a): Overview. An Agenda for Restarting Growth and Reform. In: Kuczynski, P.-P. – Williamson, J. (szerk.) (2003): After the Washington Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington, D.C..:1-19.
 50. Williamson, J. (2003b): Summing up. In: Kuczynski, P.-P. – Williamson, J. (szerk.) (2003): After the Washington Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington, D.C.:305-322.
 51. Williamson, J. (2003c): Appendix.. Our Agenda and the Washington Consensus. In: Kuczynski, P.-P. – Williamson, J. (szerk.) (2003): After the Washington Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America. Institute for International Economics, Washington, D.C.:323-331.
 52. Williamson, J. (2005): Differing Interpretations of the Washington Consensus. Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management (WSPiZ) and Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), Warsaw, 12 April:1-23.
 53. World Bank, (2005): Economic Growth in the 1990s. Learning from a Decade of Reform. Washington, D.C.:356.