Évf. 7 szám 1 (2008)
Tanulmányok

Kelet-európai oktatás és gazdaság

Megjelent június 16, 2008
PDF

APA

Tímár, J. (2008). Kelet-európai oktatás és gazdaság. Competitio, 7(1), 73–82. https://doi.org/10.21845/comp/2008/1/5

A kelet-európai régió általános és tartós gazdasági elmaradásának fő okát, a 20. század nagy változásai alapján sokan abban látják, hogy az államszocializmus e korszak meghatározó szakaszában megfosztotta a régiót a magántulajdon ösztönző erejétől. Ennek káros hatását súlyosbította a korszakot kísérő erőltetett fegyverkezés. Ezzel szemben a cikk azt állítja és mutatja be, hogy a fő ok a népesség tudásának elmaradása. Ennek közvetlen tényezője, a hibás oktatáspolitika, amely az iskolázás hajszolt mennyiségi fejlesztése miatt – amitől a gyors gazdasági növekedést várta - átlagosan alacsony színvonalú, gyenge tudásban részesítette a felnövő nemzedékeket. A szerző leszögezi, hogy átfogó és gyökeres oktatási reform nélkül a kelet-európai régió és abban Magyarország is, végleg lemarad a nemzetközi versenyben.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: I21, I28, O15

 1. Halász Gábor (2000): Az oktatás minősége és eredményessége. In: Jelentés a közoktatásról. OKI, 10. fejezet.
 2. Kertesi Gábor – Köllő János (2006): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle, március.
 3. Kertesi Gábor – Varga Júlia (2004): Foglalkoztatottság és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, július-augusztus.
 4. Kertesi Gábor – Varga Júlia (2005): Foglalkoztatottság és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, július-augusztus.
 5. Kiss Árpád – Timár János (1970): Szakemberellátás – munkaerő-struktúra. A munkaerő-struktúra és az oktatás fejlesztése. Társadalmi Szemle, 6–7. sz.
 6. Köllő János (2002): A képzett és képzetlen munkaerő iránti kereslet. In: Fazekas Károly (szerk.) Munkaerőpiaci tükör. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
 7. Budapest, 160–167.
 8. Köllő János (2005): Diplomások a viharban. Élet és Irodalom, augusztus 19.
 9. Köllő János és társai (2005): A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján. Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
 10. Maddison, Angus (2007): The World Economy, I-II. OECD, Párizs.
 11. OECD (1973): Short-Cycle Higher Education. OECD, Párizs.
 12. Timár János (1989): Hatalom és döntésképtelenség. Az oktatáspolitika és az oktatástervezés négy évtizede, 1948–1988. KJK.
 13. Varga Júlia (2004): Bokros Lajos 21 pontja az oktatásról. Élet és Irodalom, március 5.
 14. Vári Péter és társai (2001): Felnőtt írásbeliség-vizsgálat. Új Pedagógiai Szemle, december.