Kutatás közben

Az állami újraelosztás és a gazdasági növekedés hosszú távú összefüggései

Megjelent:
June 16, 2014
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Nádasi, L. (2014). Az állami újraelosztás és a gazdasági növekedés hosszú távú összefüggései. Competitio, 13(1), 132-146. https://doi.org/10.21845/comp/2014/1/9
Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy intézményi, történeti, modellszerű és statisztikai megközelítésben tanulmányozza az állami újraelosztás mértékének változását, és azt, egyes országokban az újraelosztás változása
milyen hatással van a hosszú távú gazdasági növekedésre. Általánosan kijelenthető, hogy Európában az 1870-es évek óta napjainkig folyamatosan (trendjét tekintve) nő a kormányzati kiadások GDP-hez
viszonyított aránya. Megvizsgálom, milyen csatornákon keresztül hat az állam mérete a gazdasági növekedésre, illetve milyen egyéb tényezők befolyásolják a két változó hosszú távú kapcsolatának természetét. Hipotézisem szerint a fejlett államokban a magas állami újraelosztás hosszú távon már gátolja a gazdasági növekedést. Ezt igyekszem belátni 30 európai ország statisztikai elemzéséből is.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E66, H62, C10

Hivatkozások
 1. Armey, D. (1995): The Freedom Revolution. Regnery Publishing, Washington DC.
 2. Barro, R. J. (2005): A gazdasági növekedést meghatározó tényezők. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 3. Benczes István – Kutasi Gábor (2010): Költségvetési pénzügyek. Akadémiai Kiadó. Budapest.
 4. Bergh, A. – Henrekson, M. (2011). Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence. Journal of Economic Surveys, Vol. 25, No. 5:872–897.
 5. Buchanan, J. M. (1980): Rent-Seeking and Profit-Seeking. In: Buchanan, J. M – Tullock, G. – Tollison, R. (eds.): Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. Texas A & M University Press, College Station.
 6. Cameron, D. (1982): On the Limits of the Public Economy. Annals of the Academy of Political and Social Science, Vol. 459, No.1:46–62.
 7. Carlsson, F. – Lundström, S. (2002): Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects. Public Choice, Vol. 112, No. 3–4:335–344.
 8. Czeglédi Pál – Kapás Judit (2009): Economic Freedom and Development – A Perspective of the Austrian Economics. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 9. Eurostat (2013): Total general government expenditure; General government deficit/surplus. Eurostat, Luxemburg. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00023&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1; Letöltve mindkettő: 2013. 09. 20.
 10. Gwartney, J. – Lawson, R. – Samida, D. (2000): Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report. The Fraser Institute, Vancouver.
 11. Gwartney, J. – Holcombe, R. – Lawson, R. (2004): Economic Freedom, Institutional Quality, and CrossCountry Differences in Income and Growth. Cato Journal, Vol. 24, No. 3:205–233.
 12. Gwartney, J. – Lawson, R. – Hall, J. C. (2013): Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report. Fraser Institute, Vancouver.
 13. Keynes, J. M. (1926): The End of Laissez-Faire. Hogarth, London.
 14. Leroy-Beaulieu, P. (1888): Traití de la Science des Finances. Guillaumin, Paris.
 15. Marlow, M. L. (1986): Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies. Public Choice, Vol. 49, No. 2:143–154.
 16. McGuire, M. C. – Olson, M. (1996): The Economics of Autocracy and the Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force. Journal of Economic Literature, Vol. 34, No. 1:72–96.
 17. Muraközy László (2012): Államok kora. Az európai modell. Akadémiai Kiadó. Budapest.
 18. Musgrave, R. (1959): The Theory of Public Finance. McGraw Hill, New York.
 19. Sapir, A (2006): Globalization and the Reform of European Social Models. Journal of Common Market Studies, Vol. 44, No. 2:369–390.
 20. Saunders, P. (1986): What Can We Learn from International Comparisons of Public Sector Size and Economic Peformance? European Sociological Review, Vol. 2, No. 1:52–60.
 21. Smith, A. (1776 / 1937): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Random House, New York.
 22. Solow, R. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1:65–94.
 23. Romero-Avila, D. – Strauch, R. (2008): Public Finances and Long-Term Growth in Europe: Evidence from a Panel Data Analysis. European Journal of Political Economy, Vol. 24, No. 1:172–191.
 24. Tanzi, V. (2005): The Economic Role of the State in the 21st Century. Cato Journal of Economics, Vol. 25, No. 3:617–638.
 25. Wagner, A. (1883): Finanzwissenschaft. C.F. Winter, Leipzig.