Évf. 12 szám 2 (2013)
Tanulmányok

Az Európai Unió liberalizált energiapiaca: Dilemmák és kérdések

Megjelent december 16, 2013
Éva Sztankó
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Sztankó, Éva. (2013). Az Európai Unió liberalizált energiapiaca: Dilemmák és kérdések. Competitio, 12(2), 5–19. https://doi.org/10.21845/comp/2013/2/1

Az egységes európai energiapiac – az elmúlt években tapasztalható előrelépések ellenére – még nem valósult meg. Az energiahálózatok teljes körű integrációja és a nemzeti piacok teljes megnyitása érdekében további alapvető változtatásokra van szükség, hogy az energiaellátás biztonságos, alacsony költségű és fenntartható lehessen. Ehhez a meglévő hálózatok korszerűsítése mellett ki kell építeni a keresleti és a kínálat oldal rugalmasságát is biztosító integrált infrastruktúrát; ez alapvető feltétele annak, hogy új technológiák, új szereplők és komplementer szolgáltatók jelenjenek meg a piacon. A következő elemzés áttekinti a piaci integráció eredményeit, a liberalizációt még hátráltató korlátokat és a lehetséges kezelési módokat. A változásokat kiváltó okok ismertetése mellett kísérletet tesz az európai energiaszektorban végbemenő jelentős átalakulások és a legfontosabb feladatok bemutatására is.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: Q40, Q41, Q49

 1. Bírósági ítélet (2010): Az Európai Bíróság ítélete a C 265/08 számú ügyben. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2010. 06. 19.
 2. COM (2010): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a regionális kezdeményezések jövőbeni szerepéről. COM(2010) 721, végleges verzió. 2010. 12. 07., Brüsszel.
 3. COM (2011a): Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról. COM(2011) 658, végleges verzió, 2011. 10. 19., Brüsszel.
 4. COM (2011b): Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról.
 5. COM(2011) 665, végleges verzió, 2011. 10. 19., Brüsszel.
 6. COM (2011c): Macro-Economic Report. COM(2011) 815, final, 2011. 11. 23., Brüsszel.
 7. COM (2012): A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: az európai szén-dioxid-piac helyzete 2012-ben. COM(2012) 652, végleges verzió. 2012. 11. 14., Brüsszel.
 8. Commission decision (2002): A Bizottság határozata az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák 2013-ra történő létrehozásáról. 2012. 07. 19., Brüsszel.
 9. ECME Consortium (2010): The functioning of retail electricity markets for consumers in the European Union. DG Health and Consumers / ECME Consortium, Brüsszel.
 10. Ecorys (2010): Assessment of non-cost barriers to renewable energy growth in EU Member States. DG Energy and Transport / Ecorys, Rotterdam.
 11. Energy Market Observatory (2012): Price developments on the EU retail markets for electricity and gas 1998–2011. http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/doc/analysis_retail.pdf.
 12. Európai Parlament (2012): Állásfoglalás: a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé. 2010. 11. 25., Strasbourg.
 13. European Commission (2012): Energy Market in the European Union in 2011. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 14. Helm, D. (2012): The Carbon Crunch – How We’re Getting Climate Change Wrong and How to Fix It. Yale University Press, New Haven, CT.
 15. IEA (2011): Harnessing variable renewables: A Guide to the Balancing Challenge. International Energy Agency, Párizs.
 16. Irányelv (2009): Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2009. 06. 05.
 17. Klopfert, F. – Wallenborn, G. (2011): Empowering Consumers through Smart Metering – Report for the BEUC, The European Consumer Organisation. BEUC, Brüsszel.
 18. REMIT (2011): Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2011. 12. 08.
 19. Stromback, J. – Dromacque, D. – Yassin, M. H. (2011): The potential of smart meter enabled programs to increase energy and systems efficiency: a mass pilot comparison. VaasaETT Global Energy Think Tank, Helsinki.
 20. Wagner, F. (2012): Features of an electricity supply system based on variable input. EPJ Web of Conferences, Vol. 54.
 21. Wallenborn, G. – Orsini, M. – Vanhaverbeke, J (2011): Household appropriation of electricity monitors. Journal of Consumer Studies, Vol. 35, No. 2:146–152.