Évf. 16 szám 2 (2017)
Tanulmányok

A villamosenergia-piac egységesítésének esélyei az Európai Unióban

Megjelent december 15, 2017
Éva Sztankó
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Sztankó, Éva. (2017). A villamosenergia-piac egységesítésének esélyei az Európai Unióban. Competitio, 16(2), 3–22. https://doi.org/10.21845/comp/2017/2/1

Az európai belső villamosenergia-piac még nem egységes, de egyes részterületeken már megindult e felé az elmúlt két évtizedben. Egyaránt javult a fogyasztók energiapiaci pozíciója, az európai villamosenergia-piacok likviditása, és felélénkült a határokon átnyúló kereskedelem is. A fokozódó verseny visszafogta az árakat a nagykereskedelmi piacokon. Ugyanakkor a kiskereskedelmi árak és a költségek növekedtek, mind a háztartások, mind az ipar esetében, a fogyasztás visszaeső vagy stagnáló szintje ellenére. Az EU-nak folytatnia kell a villamosenergiapiac átalakítását, szükség van a rugalmas energiarendszerek, versenypiacok kialakítására, a piaci jelzésekre reagáló fogyasztókra és költséghatékony állami/piaci eszközökre az áringadozások kezeléséhez, a beruházások finanszírozásához és a költségnövekedés minimalizálásához. Az Európai Bizottság legújabb átfogó javaslatcsomagja új villamosenergia-piaci modellt kíván megteremteni, kérdés azonban, milyen fogadtatásra talál majd a tagállamok részéről.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: Q48

Agora Energiewende (2016): Analysis Energy Transition in the Power Sector in Europe: State of Affairs in 2015. Review of the Developments and Outlook for
2016, Germany. Carbonpulse (2016): EU-ETS, 12. 2016.
EEX (2016): Phelix Power Futures EEX, Power Derivatives.
European Commission (2017): EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook, Publications Office of the EU, Luxembourg.
Eurostat (2017): Electricity production, consumption and market overview, 2008-2017
Glachant, J. M. – Lévêque, F. (2009): The Electricity Internal Market in the European Union: What to do next? In: Glachant, J. M. –Lévêque, F. (eds.):
Electricity Reform in Europe. Edward Elgar Publishing Inc, UK:3–35. https://doi.org/10.4337/9781848446052.00009
He, X. – Keyaerts, N. – Azevedo, I. – Meeus, L. – Hancher, L. – Glachant, J. M. (2013): How to engage consumers in demand response: A contract perspective. Utilities Policy, Vol. 27, Dec.:108–122. https://doi.org/10.1016/j.jup.2013.10.001
Hope, E. – Singh, B. (2009): Harmonizing an Effective Regulation in Europe. In: Glachant, J. M. –Lévêque, F. (eds.): Electricity Reform in Europe. Edward Elgar Publishing Inc, UK: 89–105. https://doi.org/10.4337/9781848446052
Hyland, M. (2016): Restructuring European electricity markets. Utilities Policy, Vol. 38, Feb.:33–42. https://doi.org/10.1016/j.jup.2015.11.004
IRENA (2018): Renewable Power Generation Costs in 2017. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi: 26–58. Jogszabály 1: Directive 2003/96/EC –: Restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről).
ITRE Committee (2016): Energy Union: Key Decisions for the Realisation of a Fully Integrated Energy Market. Study, European Parliament, Brussels: 15–23, 36–51.
Jogszabály 1: Directive 2003/96/EC – Restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről).
Jogszabály 2: Directive 2009/72/EC – Concerning common rules for the internal market in electricity (a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról).
Jogszabály 3: Regulation 1227/2011 (EU) – Wholesale energy market integrity and transparency (a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról).
Jogszabály 4: Communication C(2013) 7243 final – Making Delivering the internal electricity market and the most of public intervention (a villamos energia belső piacának megteremtése és az állami beavatkozások optimális hozzájárulása).
Jogszabály 5: Communication 2014/C 200/01 – Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 (iránymutatás a 2014 és 2020
közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról).
Jogszabály 6: Communication COM(2014) 0634 final – Progress towards completing the Internal Energy Market (haladás a belső energiapiac megvalósulása
felé).
Jogszabály 7: Communication COM(2015) 080 final – A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward Looking Climate Change Policy (a
stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája).
Jogszabály 8: Communication COM(2016) 860 final – Clean Energy For All Europeans (tiszta energia minden európainak).
Jogszabály 9: Regulation COM(2016) 759 final – Governance of the Energy Union (rendelet az Energia Unió irányításáról).
Jogszabály 10: Report COM(2016) 769 final – Energy prices and costs in Europe (Energiaárak és -költségek Európában).
Marques, A. C. – Fuinhas, J. A. (2012): Are public policies towards renewables successful? Evidence from European countries. Renewable Energy, Vol. 44, Aug.:109–118. https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.01.007
Pollitt, M. G. (2008): The future of electricity (and gas) regulation in a lowcarbon policy world. The Energy Journal, Vol. 29., No. 2: 63–94. https://doi.org/10.5547/issn0195-6574-ej-vol29-nosi2-5
Ruester, S. – Schwenen, S. – Finger, M. – Glachant, J. M. (2013.): A strategic energy technology policy towards 2050: No-regret strategies for European technology
push. International Journal Energy Technology and Policy, Vol. 9, No. 2:160–174. https://doi.org/10.1504/ijetp.2013.058143
Soroudi, A. – Rabiee, A. – Keane, A. (2017): Distribution networks’ energy losses versus hosting capacity of wind power in the presence of demand flexibility. Renewable Energy, Vol. 102, Part B:316–325. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.051