Évf. 12 szám 32 (2021)
Cikkek

Egy hátrányos helyzetű település diákjainak esélye a digitális oktatásra

Megjelent május 31, 2021
Elek Huszti
Esélyteremtő Nonprofit Kft., Tarpa
PDF

APA

Huszti, E. (2021). Egy hátrányos helyzetű település diákjainak esélye a digitális oktatásra. Acta Medicinae Et Sociologica, 12(32), 89–111. https://doi.org/10.19055/ams.2021.05/31/5

A tanulmány egy hátrányos helyzetű település nappali tagozatos tanulóinak digitális oktatásba való bekapcsolódását vizsgálta. A 240 fős mintát 165 fő általános iskolás, 51 fő középiskolás és 24 fő főiskolás/egyetemista alkotta. A publikáció a kérdőíves felmérés eredményeinek azon részét mutatja be, melyek a bekapcsolódás feltételeivel, az infrastrukturális adottságokkal, a távolmaradás okaival foglalkoznak. A tanulmány a digitális és társadalmi kirekesztődést egyaránt okozó tényezők mentén végzi az elemzést, keresi a szignifikáns összefüggéseket. A felmérés további eredményei - melyek az oktatás módszereivel, sikerességével, előnyeivel, hátrányaival, a tanulók digitális kompetenciáinak alakulásával foglalkoznak - egy újabb publikációban kerülnek közlésre.