Évf. 12 szám 33 (2021)
Cikkek

A digitális oktatás próbatétele halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében

Megjelent november 30, 2021
Elek Huszti
Szociális munkatárs, Esélyteremtő Nonprofit Kft., Tarpa
PDF

APA

Huszti, E. (2021). A digitális oktatás próbatétele halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében. Acta Medicinae Et Sociologica, 12(33), 160–189. https://doi.org/10.19055/ams.2021.11/30/10

A tanulmány az Észak-Alföld egyik településén kutatta az ott élő halmozottan hátrányos helyzetű általános és középiskolás diákok csatlakozásának sikerességét a digitális tantermen kívüli oktatáshoz. A magyar oktatás jellemzője az egyenlőtlenség és a szelektivitás, mely jelenségek a digitális oktatás alatt is megfigyelhetővé váltak. A 216 diákot érintő kérdőíves felmérés a tanulók szemszögéből tárta fel a digitális oktatás megvalósulásának jellemzőit, a tanulás módszereit, a kapcsolattartás, a segítségnyújtás, az értékelés formáit, a diákok által tapasztalt előnyeit, hátrányait, a tanulók tudására, digitális kompetenciájára tett hatását, az infrastrukturális feltételek teljesülését, a használt digitális platformokat. A kutatás eredményei megmutatják mennyivel kevésbé hatékonyan tudták kivenni részüket a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ebből az új oktatási formából.