Évf. 10 szám 1 (2020)

Jog- és államtudomány

Az elkövető személyiségének jelentősége a büntetéskiszabásban, különös tekintettel az előéletre

Megjelent 2020-07-30 — Frissítve ekkor: 2020-07-30
Szerző
Pápai-Tarr Ágnes
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
Megtekintés
Kulcsszavak
büntetéskiszabás személyi körülmények elkövető előélete bírói gyakorlat visszaeső
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Pápai-Tarr, Ágnes. (2020). Az elkövető személyiségének jelentősége a büntetéskiszabásban, különös tekintettel az előéletre. Pro Futuro, 10(1), 91–108. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2020/1/7871
Licenc

Copyright (c) 2020 Pro Futuro

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

A büntetéskiszabás folyamatában a terhelt személyi körülményeinek vizsgálatához hozzátartozik előéletének alapos feltárása is, vagyis annak kiderítése, hogy követett-e el korábban bűncselekményt, volt-e büntetve, amennyiben igen, akkor hányszor, mikor, milyen bűncselekmény miatt és végül, de nem utolsó sorban, hogy milyen büntetési nemre ítélték. Ezek a tényezők ugyanis nagymértékben befolyásolhatják a kiszabott büntetést, hiszen a büntetlen előéletet többnyire enyhítő körülményként veszi figyelembe a bíróság, míg a bűnismétlőkre, visszaesőkre, mint a társadalomra fokozott veszélyt jelentő elkövetőkre, szigorúbb büntetőjogi szabályok vonatkoznak. Az elmúlt néhány évtized hazai büntetőjogi szakirodalma meglehetősen szűkölködik az elkövető előéletének alaposabb vizsgálatát végző tanulmányokban. Ezért írásommal és kutatásommal a szakirodalom ebbéli adósságait is szeretném törleszteni, azzal, hogy ezúttal az elkövető előéletét, mint büntetéskiszabási szempontot vizsgálom. Célom, hogy bemutassam a hatályos jogszabályi környezeten túl az elkövető előélete kapcsán kialakult és követett bírói gyakorlatot és annak esetleges anomáliáira is felhívjam a figyelmet.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.