Évf. 6 szám 2 (2016)
Jog- és államtudomány

A peres eljárás új kódexe – a fizetési meghagyásos eljárás nézőpontjából

Megjelent december 16, 2016
Judit Molnár
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Molnár, J. (2016). A peres eljárás új kódexe – a fizetési meghagyásos eljárás nézőpontjából. Pro Futuro, 6(2), 94–113. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/2/5188

A kormány az 1952. évi, jelenleg is hatályos polgári perrendtartás hatálybalépését követő 60 év elteltével, 2013-ban határozta el egy új polgári perrendtartás megalkotását. Az új szabályozás legfontosabb célkitűzése, hogy az új polgári perrendtartás szervesen illeszkedjen a hazai jogi környezetbe, valamint megfeleljen az Európai Unió és nemzetközi szerződések által állított követelményrendszernek. Mindezeken belül egy 21. századi polgári perrendtartásnak reagálnia kell az alapjaiban megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyokra, az ezzel összefüggésben megjelenő anyagi és eljárásjogi jogszabályi környezet változásaira.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.