Évf. 12 szám 1 (2022)
Jog- és államtudomány

A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti adatvédelmi viszony munkaerő-kölcsönzés esetén

Megjelent június 19, 2022
Anita Boros
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Barnabás Székely
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogtudományi Kar
POSTPRINT

APA

Boros, A., & Székely, B. (2022). A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti adatvédelmi viszony munkaerő-kölcsönzés esetén. Pro Futuro, 12(1). https://doi.org/10.26521/profuturo/2022/1/11183

Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti adatvédelmi viszonyt gyakran nem megfelelően határozzák meg, ami a személyes adatok védelméhez fűződő, valamint a munkaerő-piaci jogok és kötelezettségek megsértéséhez vezet. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó relációjában történő munkavállalói adatkezelések önálló adatkezelői adattovábbításnak, közös adatkezelésnek vagy adatfeldolgozásnak minősülnek-e, ami által pontosan megállapíthatóvá válik, kinek kell megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtania annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az Európai Unió általános adatvédelmi szabályozásával (GDPR) összhangban történjen.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.