Évf. 10 szám 3 (2020)
Jog- és államtudomány

A web-sütik használatának adatvédelmi kérdései

Megjelent január 22, 2021
Anita Boros
ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
POSTPRINT

APA

Boros, A. (2021). A web-sütik használatának adatvédelmi kérdései. Pro Futuro, 10(3). https://doi.org/10.26521/PROFUTURO/2020/3/8746

Európában a sütik kezelésére vonatkozó szabályozás már 2011 óta hatályban van, ám az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) frissítette az Európai Unió régóta fennálló digitális adatvédelmi keretrendszerét, kulcsfontosságú kiegészítésekkel, ideértve a hozzájárulásra – mint a személyes adatok kezelésének jogalapjára – vonatkozó szabályok szigorítását. Míg az Európai Parlament és Tanács 2002/58/EK irányelve egy speciális szabályozás, amely az elektronikus hírközlési ágazatban történő adatok kezelésére vonatkozik, addig a GDPR a magánszemélyek személyes adataira vonatkozó adatkezelések esetében általánosan alkalmazandó szabályrendszer, amely rendelkezéseit a közelgő elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet hivatott kiegészíteni. Mindaddig marad a kérdés: mely szabályozást szükséges figyelembe venni a websütik használata esetén? Jelen tanulmány tisztázni kívánja, mire kell odafigyelnie egy vállalatnak, annak érdekében, hogy a weboldalain használt sütik kezelése a hatályban lévő jogszabályoknak pontosan megfeleljen.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.