Évf. 2 szám 1 (2015)
Tanulmányok

Az együttműködés a szociális munka egyik kulcsa és eszköze

Megjelent február 1, 2015
PDF

APA

Budai , I. (2015). Az együttműködés a szociális munka egyik kulcsa és eszköze. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 2(1). Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/5788

Az együttműködés különböző kérdéseit vizsgálva a tanulmány a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalomból és a magyar szociális munka jelenlegi gyakorlatából indul ki. A modern szociális munkát meghatározó szellemiségek és a világszerte elfogadott szociálismunka-definíciók összefüggésében sorakoznak fel érvek a professzionális segítő tevékenység egyik alapvető minőségi jellemzője, az együttműködés mellett. Kulcselemeit rendszerben értelmezve az interakciók területeit egy ún. intermodell mutatja be, továbbá az együttműködés mint a szociális munkás kulcskompetenciájaként kerül bemutatásra. Felvázolásra kerülnek az együttműködés minőségi jellemzői: dinamikája, tanulhatósága-fejleszthetősége, közösségi és interprofesszionális jellege, végezetül szóba kerülnek az együttműködést nehezítő tényezők is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.