Évf. 8 szám 1 (2021): Ferge Zsuzsa köszöntése: A folyóirat szerkesztőbizottsága köszönti a 90 éves Ferge Zsuzsát születésnapján
Tanulmányok

A magyarországi szociálismunka-kutatások néhány kontextusban

Megjelent június 30, 2021
István Budai
Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék
Gábor Szöllősi
Pécsi Tudományegyetem BTK, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke
PDF

APA

Budai, I., & Szöllősi, G. (2021). A magyarországi szociálismunka-kutatások néhány kontextusban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 8(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2021.8/1/2

A tanulmány keretében a szerzők arra keresik a választ, hogy a szociális munka mai magyarországi kutatása mennyiben elméleti és/vagy gyakorlati jellegű, és hogy ennek alapján mi a szerepe a szakmában jelen lévő elmélet és a gyakorlat közötti távolság („szakadék”) fennmaradásában? Az írás összehasonlító elemzés keretében vizsgálja a szociális munka hazai kutatását, melynek elméleti alapját szociális munka gyakorlati kutatására, illetve a szociális munka tudásaira vonatkozó – a szerzők korábbi írásaiban feltárt – nézőpontok jelentik. A vizsgálat empirikus alapját pedig a hazai kutatásokat jelenleg általában reprezentáló „Tudományos gondolkodás és kutatás szerepe a szociális munkában” című, kétrészes kötet írásainak analízise szolgáltatja. Az elemzés azt jelzi, hogy a szociális munka hazai kutatása az elmélettől a gyakorlatig terjedő skálán vizsgálódik, ugyanakkor kevésbé jellemzőek a gyakorló szociális munkások részvételét involváló, illetve a gyakorlati tudást vizsgáló és kiszolgáló gyakorlati kutatások.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.