Évf. 6 szám 4 (2020)
Empirikus és értekező tanulmányok

ROMA SZAKKOLLÉGISTÁK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN

Megjelent december 22, 2020
Dr. Rákó Erzsébet
Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. Bocsi Veronika
Debreceni Egyetem, Magyarország
PDF

APA

Rákó, E., & Bocsi, V. . (2020). ROMA SZAKKOLLÉGISTÁK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 6(4), 41–60. https://doi.org/10.18458/KB.2020.4.41

A tanulmány fő célja, hogy a debreceni székhellyel működő roma szakkollégiumokban tanuló diákokat bemutassa. Ennek keretét egy 2019-es kutatás adja, amely a három szakkollégium 62 hallgatóját érte el. A téma aktualitását az adja, hogy a roma és nem roma fiatalok továbbtanulását összevetve még mindig kevés a felsőoktatásba bekerülő roma fiatalok száma. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen tényezők segítették a roma szakkollégistákat az iskolai sikerek elérésben. A kutatás kérdőíve a diákok szociokulturális hátterét, tanulási motivációit, középiskolai tapasztalatait, illetve a kapcsolathálók etnikai mintázatait mérte fel. Az empirikus eredmények elméleti kereteit a magyarországi roma gyermekek és fiatalok oktatásszociológiai kutatásainak eredményei jelentik, amelyeket a felzárkóztató programok ismertetésével egészítünk ki. Az elemzés során a kapott adatokat a Magyar Ifjúság 2016 adatbázisához viszonyítjuk, így képet kapunk arról, hogy a roma fiatalok milyen csoportjai számára vált elérhetővé a felsőoktatás. Vizsgálatunk egy szála a roma identitással bíró, illetve roma identitással nem bíró szakkollégisták összehasonlítását tartalmazza.