Empirikus és értekező tanulmányok

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZIESEDÉSE

Megjelent:
2023-03-31
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc

Copyright (c) 2023 Su Hnin Aye, Veronika Bocsi (PhD)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Aye, S. H., & Bocsi, V. (2023). A MAGYAR FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZIESEDÉSE. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 9(1), 19-35. https://doi.org/10.18458/KB.2023.1.19
Absztrakt

A tanulmány célja, hogy átfogó módon mutassa be a magyar felsőoktatási rendszer nemzetköziesedésének folyamatát. A jelenség alaposabb megértéséhez az európai oktatási célkitűzéseket és programokat tekintjük át a tanulmány első részében, majd ezeknek a területeknek a magyar aspektusait is megvizsgáljuk – különös tekintettel a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programra. A nemzetköziesedés legfontosabb trendjeit az Oktatási Hivatal és a Tempus Közalapítvány statisztikai adataival illusztráljuk – kitérve a mobilitás mindkét irányára. Az Eurostudent VII. adatbázis magyarországi almintájának segítségével (N = 7547) áttekintjük a hallgatók mobilitási tapasztalatait a demográfiai jellemzőik, a felsőoktásba való bekerülésük körülményeik, a tudományterületük, képzési szintjük és más háttérváltozóik mentén. Bizonyos vizsgált területek esetén a magyar adatokat nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk meg. Eredményeink megerősítik, hogy a kimenő és a bejövő mobilitás trendjei nem illeszkednek egymáshoz, illetve a mobilitáshoz való hozzáférés beágyazott az egyenlőtlenségekbe.