Keresés

Apró közlemények
262-271

1. Elatine alsinastrum és más florisztikai adatok a Budai-hegységből

2. Aszályfű (Eleusine indica) a Maros–Körös közén

3. A karcsú köles (Panicum dichotomiflorum) Gyöngyösön és Felsőnyárádon, valamint a faj terjedése az Északi-középhegységben

4. Symphyotrichum ciliatum a Sajó–Hernád-síkon

5. Alnus incana és Vitis sylvestris az Által-ér völgyében

6. Kiegészítések az Euphorbia prostrata és az Euphorbia serpens hazai elterjedéséhez

130
88
Apró közlemények
159-164

1. A borzas csajkavirág (Oxytropis pilosa (L.) DC.) előfordulási adatai és élőhelyei Kunbaracs közelében és a Peszéradacsi-rétek egyéb területein

2. Acer acuminatilobum (J. Papp) J. Papp 1958 (mátrai ősjuhar) a Mátraalján

3. Euphorbia prostrata Aiton és Polycarpon tetraphyllum L. felbukkanása a Nyugat-Dunántúlon

4. A Muscari tenuiflorum Tausch előfordulása a Keszthelyi-hegységben

5. Csalánlevél gubacsszúnyog (Dasineura urticae Perris, 1840) előfordulása kúszó csalánon (Urtica kioviensis Rogow.)

6. A Trifolium vesiculosum Savi újabb előfordulásai a Hortobágyon

115
37
Népies növénynevek a Tiszamentéről
156-172

Jelen cikk Timár Lajos (1918–1956) egy az 1950-es években keletkezett kéziratát mutatja be. Az eredetileg 24 oldalas kézirat a szerző és néhány kollégája által a Tisza Szolnok és Szeged (illetve Horgos) közötti szakasza mentén gyűjtött népi növényneveket tartalmazza. Timár Lajos gyűjtőmunkáját az 1940-es és 1950-es években végezte. A jegyzéket kiegészítette a korábbi publikációkban megjelent, az adott tájegységből származó elnevezésekkel is. A kézirat 508 népi növénynevet tartalmaz. A teljes tanulmány most jelenik meg először nyomtatásban. A cikk összefoglalja a kézirat utóéletéről való ismereteket is.

26
22
Apró közlemények
168-174

1. A Lycopodium clavatum L. előfordulása az Egri-Bükkalján

2. Néhány adat Debrecen urbán-flórájához

3. Kiegészítések a Magyarország orchideáinak atlasza elterjedési adataihoz

4. Sisyrinchium bermudiana L. új előfordulási adata a Kárpát-medencében

5. A légyfogó (Myagrum perfoliatum L.) előfordulása Mezőberény mellett

135
54
A szagtalan rezeda (Reseda inodora Rchb.) előfordulása a Tiszántúlon
48-54

2012. augusztus 14-én a Mindszent (Csongrád megye) közigazgatási határában lévő Hegyes-halmon (KEF: 9487.3) a szagtalan rezeda (Reseda inodora) kisebb állománya került elő. A kb. 50–100 tőre tehető állomány a kunhalom (kurgán) szélén, a gyér növényzetű, gyomos szántásszegélyen élt. 2014. július 19-én a faj ismét előkerült a területen, a legnagyobb, több száz töves egyedszámban ekkor a halom szélén, a szomszédos kukoricás erősen felnyíló, gyomos szegélyében fordult elő. A védett Reseda inodora-nak nem volt ismert élő állománya a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A fajt a „CR” (Kipusztulással veszélyeztetett) kategóriában javasoljuk felvenni a regionális vöröslistára. A halmon több más ritka, jellemzően gyom, illetve pionír jellegű faj (Caucalis platycarpos subsp. muricata és subsp. platycarposErodium ciconiumLappula squarrosaMelica transsilvanicaPapaver hybridum) előfordulása is ismertté vált az elmúlt években. Az eredmények egyúttal arra is rámutatnak, hogy a természetes sztyepp-, löszfalnövényzet-, illetve sztyeppcserjés-fajok fenntartása mellett a halmok fontos szerepet kaphatnak egyes, mára erősen visszaszorult, veszélyeztetetté vált gyomfajok (köztük ójövevény-fajok) megőrzésében is.

57
28