Évf. 23 szám 2 (2018): Lakatos Endre emlékszám
Eredeti közlemények

A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról

Megjelent július 1, 2018
Szabolcs Varga
Pannon Egyetem
Mónika Sinigla
Magyar Természettudományi Múzeum
Norbert Bauer
Magyar Természettudományi Múzeum
PDF

APA

Varga, S., Sinigla, M., & Bauer, N. (2018). A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról. Kitaibelia, 23(2), 151–154. https://doi.org/10.17542/kit.23.151

Spiraea media Balaton-felvidéki előfordulása növényföldrajzi szempontból nagy jelentőségű adat, de a populáció pontos helye, mérete és élőhelye a közelmúltig ismeretlen volt. A fel­sőörsi Kopasz-hegyen a közelmúltban megtalált Spiraea media populáció atipikus élőhelyen, egy vi­szonylag zárt cseres-tölgyes erdőben (~Fraxino orni-Quercetum cerridis) található. Egyedeinek virágzá­sa – és a faj megtalálása – feltehetően a szomszédos erdőrészlet letermelése következtében kialakult fénytöbbletnek köszönhető. A 19. századi katonai térképek alapján feltételezhető, hogy a terület koráb­bi vegetációjában jelen lehettek a faj számára kedvezőbb, fényben gazdag sziklás gyep-cserjés-erdő mozaikok, akár sziklai cserjések is.