Évf. 19 szám 1 (2014): Hulják János emlékszám
Cikkek

A Cuha-völgy aktuális botanikai felmérése: élőhelytérképezése és védett fajai

Megjelent január 1, 2014
Mónika Sinigla
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
PDF

APA

Sinigla, M. (2014). A Cuha-völgy aktuális botanikai felmérése: élőhelytérképezése és védett fajai. Kitaibelia, 19(1), 80–88. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/kitaibelia/article/view/8977

A közlemény a Cuha-völgyben 2009 és 2011 között gyűjtött fontosabb florisztikai adatokat és a terület aktuális élőhelytérképét adja közre. A völgy természetföldrajzi tényezői sokszínű erdei ökoszisztéma kialakulását tették lehetővé, mely az évszázadok során – a sorozatos erdőkiélések ellenére is – többé-kevésbé megőrizte természetközeli jellegét. A terület domináns vegetációtípusát a bükkösök alkotják. Sajátos, kiemelendő élőhelyei a szurdokerdők, törmeléklejtő erdők és bükkös sziklaerdők. A szurdokerdők feletti dombtetőkön, teraszokon és déli kitettségű, magasan fekvő lejtőkön mészkedvelő tölgyes jellegű sziklaerdő található. A területen jelenleg összesen 423 hajtásos növényfaj (köztük 31 védett taxon) előfordulása ismert. A Zirc irányába kiszélesedő völgyben a szurdokerdőkre, égerligetekre jellemző növényzetet – mindvégig a Cuha-patak partján maradva – özönnövények (Impatiens glandulifera, Fallopia spp., Heracleum mantegazzianum) váltják fel, kiszorítva ezzel az őshonos patakparti növényfajokat.