Évf. 4 szám 1 (2005)

Kutatás közben

Ökológiai marketingstratégiák és a jövőkutatás

Megjelent augusztus 24, 2020
Szerző
Szolnoki Győzőné Karkus Mária
Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Szolnoki Győzőné Karkus, M. (2020). Ökológiai marketingstratégiák és a jövőkutatás. Competitio, 4(1), 169–188. https://doi.org/10.21845/comp/2005/1/10

A tudományos jövőkutatás mindkét ágának: a prognosztikának és a jövőképalkotásnak fontos eleme a természeti környezet. Minden tudomány, a közgazdaságtan és a környezet-gazdaságtan is arra törekszik, hogy riasztó vagy vonzó jövőképek kidolgozásával befolyásolja a gazdasági szereplők döntéseit. A fenntartható fejlődés fogalma, elvei olyan jövőkép megvalósítására mozgósítanak, amely megkísérli a jelenlegi és jövőbeni gazdasági, környezeti, társadalmi érdekek összehangolását. Ehhez preventív környezetpolitikára lenne szükség és olyan értékrendváltásra, amikor a gazdasági szereplők döntései során a környezeti érdek legalábbis egyenrangúvá válik a gazdasági érdekekkel. Megfelelő gazdasági-társadalmi feltételek között az ökomarketing alkalmas eszköz a gyakran ellentétes vállalati célok és érdekek összehangolására. A tanulmány első része a jövőkutatás és a környezet kapcsolatával foglalkozik, a második az ökomarketing fogalmát ismerteti, valamint rendszerezi az ökológiai marketingstratégiákat.

Hivatkozások
Bartmann, H. (1994): Präventive Umweltpolitik. Beitrag zum 1. Mainzer Umweltsymposium. Gabler Verlag, Wiesbaden.
Belz, F. M. (2001): Integratives Öko-Marketing. Erfolgreiche Vermarktung ökologischer Produkte und Leistungen. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
Belz, F. M. (2004): Nachhaltigkeits-Marketing: Grundlagen und Potentiale. IWÖ-Diskussionsbeitrag, Nr. 107. 5–19.
Binswanger, H.C. (1994): Zukunft der Ökonomie - Ökonomie der Zukunft - Hat die Umwelt eine Chance? Die Erhaltung der Umwelt als Herausförderung und Chance. Atzelsberger Gespräche Universitätsbund, Erlangen-Nürnberg, 61–73.
Csete László (2004): A fenntartható agrárgazdaság megalapozása. In: Környezetügy 2004. Országos Környezetvédelmi Tanács – Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest, 99–112.
Csutora Mária (2001): A környezetvédelem marketing vonatkozásai. In: Csutora Mária – Kuti István: Környezeti vállalatirányítás. Távoktatási jegyzet, CD anyag, Budapest, 108–118.
Dyllick, T. – Belz, F. M. (1996): Ökologie als Wettbewerbs-Faktor. Der Monat in Wirtschaft und Finanz. St. Gallen, März, 16–19.
Dyllick, T. (1998): Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Ökologische Probleme von heute sind Ökologische Wettbewerbsfelder von morgen. IO Management, 3. 48–53.
Fekete Ferenc et al. (1977): Célok és optimumok a termelőszövetkezeti gazdálkodásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Gidai Erzsébet – Tóth Attiláné (2001): Bevezetés a jövőkutatatás elméleti és módszertani kérdéseibe. Arisztotelész Stúdium Bt, Sopron.
Hideg Éva – Nováky Erzsébet (1998): A jövőhöz való viszonyunk. Magyar Tudomány, CV. évf. 1. sz. 3–17.
Kerekes Sándor – Kiss Károly szerk. (2003): A megkérdőjelezett sikerágazat. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.
Kerekes Sándor – Szlávik János (1996): A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Kerekes Sándor et al. (1999): Környezetgazdaságtan I.- II. kötet. Budapest, távoktatási tankönyv.
Kovács Anna (1999): Környezeti marketing. Marketing & Management, XXIII. évf. 1. sz. 47–51.
Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II. (2002) Akadémiai Kiadó, Budapest.
Nemzeti Környezetvédelmi Program II. (2004) Környezetvédelmi Értesítő, XV. évf. 2–3. sz. 178–262.
László Ervin (1998): Harmadik évezred. Veszélyek és esélyek. A Budapest Klub első jelentése. Új Paradigma, Budapest.
László Ervin (1999): Izgalmas idők. Felelősségteljes élet az új évezredben. Magyar Könyvklub, Budapest.
Meffert, H. – Kirchgeorg, M. (1998): Öko-Marketing – Erfolgsvoraussetzungen und Entwicklungsperspektive. In: Winter, G.: Das umweltbewusste Unternehmen. Verlag F. Vahlen, München, 785–803.
Nováky Erzsébet szerk. (1997): Jövőkutatás. Aula Kiadó, Budapest.
Persányi Miklós szerk. (1988): Közös jövőnk. A Környezet és Fejlődés Világbizottság jelentése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
Schumacher, E. F. (1991): A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Szabó Gábor (2001): Környezetgazdálkodás (Környezetpolitika). DE ATC, Debrecen, egyetemi jegyzet.
Szlávik János (2000): Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment. Műegyetem Kiadó, Budapest.
Szolnoki Győzőné Karkus Mária (1999): A zöld marketing és gazdasági környezete. Mezőgazda Kiadó – Osiris Kiadó, Budapest. (Doktori mestermunkák sorozat)