Tanulmányok

A résztől az egészig : Szellemi utazás Kornai Jánossal

Megjelent:
December 12, 2005
Szerző
Megtekintés
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Muraközy, L. (2005). A résztől az egészig : Szellemi utazás Kornai Jánossal. Competitio, 4(2), 91-108. https://doi.org/10.21845/comp/2005/2/7
Absztrakt

A kötelező tisztelet megadása mellett, általában csak a nagy tudósok kiemelkedő eredményeit tartjuk számon, s kevésbé foglalkozunk magával a kutatási folyamattal, azokkal a kutatói és emberi dilemmákkal, amelyek ezekhez elvezettek. Pedig nemcsak a fontos gondolatok elsajátítása, felhasználása segíthet a kutatónak, hanem az alkotási folyamat, a gondolkodás „technológiájának” a megismerése. Annál is inkább, mivel a kutatói végcél sohasem lehet a reprodukálás, hanem mindig a meghaladás, az új keresése. A kortársak, a követők és különösen a leendő tudósok számára kevés kedvezőbb lehetőség nyílik a gondolat „teremtési folyamatának” megértéséhez, megérzéséhez, mint végigkövetni egy másik kutató útját. Akkor is, ha bizton tudja, a titok nem megfejthető, a „technológia” nem átvehető, a nagy tudós egyénisége másolhatatlan. A tanulmány e folyamatra figyelve invitálja, Kornai János életművén keresztül, az olvasót egy szellemi túrára.

Hivatkozások
 1. Kornai János (1957): A gazdasági vezetés túlzott központosítása. Kritikai elemzés könnyűipari tapasztalatok alapján. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 2. Kornai János (1958): Overcentralization in the Economic Administration. Oxford University Press, Oxford.
 3. Kornai János (1971): Anti-Equilibrium. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 4. Kornai János (1972): Erőltetett vagy harmonikus növekedés. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 5. Kornai János (1980): A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 6. Kornai János (1989): Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. HVG Kiadó, Budapest.
 7. Kornai János (1990): The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: the Example of Hungary. W.W. Norton, New York.
 8. Kornai János (1992): Visszaesés, veszteglés vagy fellendülés. Magyar Hírlap, 25. évf., december 24., 12–13.
 9. Kornai János (1993): A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. HVG Kiadó, Budapest.
 10. Kornai János (1994): A legfontosabb: A tartós növekedés – A makrogazdasági feszültségekről és a kormány gazdaságpolitikájáról. (5 cikkből álló sorozat) Népszabadság, 52. évf., augusztus 29., 11. p., augusztus 30., 11.p., augusztus 31., 11. p., szeptember 1., 11. p., szeptember 2. 11. p.
 11. Kornai János (1996): Kiigazítás recesszió nélkül. Esettanulmány a magyar stabilizációról. Közgazdasági Szemle, 43. évf. 7–8. sz. 585–613.
 12. Kornai János (1998): Az egészségügy reformjáról. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 13. Kornai János – Eggleston, Karen (2001): Welfare, Choice and Solidarity in Transitition: Reforming the Health Sector in Eastern Europe. Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Kornai János – Eggleston, Karen (2004): Egyéni választás és szolidaritás. Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 15. Kornai János (2005): A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz. Osiris Kiadó, Budapest.
 16. Kornai János – Martos Béla (1971): Gazdasági rendszerek vegetatív működése. Szigma, 4. évf. 1–2. sz. 35–50.
 17. Kornai János – Martos Béla (szerk.) (1981): Szabályozás árjelzések nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 18. Selye János (1974): Az álomtól a felfedezésig. Egy tudós vallomásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.