Évf. 9 szám 1 (2010)
Tanulmányok

Adatbányászat üzleti szemmel II. rész

Megjelent június 14, 2010
Attila Harmati
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Harmati, A. (2010). Adatbányászat üzleti szemmel II. rész. Competitio, 9(1), 108–130. https://doi.org/10.21845/comp/2010/1/6

A cikk az adatbányászat technológiájának gyakorlati alkalmazását szemlélteti egy – a szerző által készített – adatbányászati projekt bemutatása révén. Az esettanulmány elkészítésének célja egy osztályozási
modell kialakítása volt logisztikus regressziós modellek, döntési fa és neurális háló felhasználásával. A megfelelő eljárás megtalálásával az adatállományt nyújtó vállalat egy jövőbeli direktmarketing-akcióhoz
kapcsolódóan tudatosan jelölheti ki azon ügyfelek körét, akik egy személyes levélre nagy valószínűséggel kedvezően reagálnának. A potenciálisan kedvező ügyfelek ezáltal hatékonyabban érhetőek el a véletlen
kiválasztáshoz képest, így növelve a vállalat hatékonyságát és eredményességét. Az eredmények általánosítása alátámasztja az adatbányászat üzleti célú felhasználásának számos előnyét.

JEL kód: C25, C44, C45, C49, C88

 1. Ary Bálint Dávid – Dr. Imre Sándor [2006]: Számlázás újgenerációs telekommunikációs hálózatokban. Híradástechnika, LXI. évfolyam, 10. szám, 40–45. o.
 2. Berry, M. J. A. – Linoff, G. [1997]: Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Support. John Wiley and Sons, Inc., New York.
 3. Coppock, D. S. [2002]: Data Modeling and Mining: Why Lift? In: http://www.information-management.com/news/5329-1.html (Letöltve: 2009. február 21.)
 4. Fisher, R. A. [1915]: Frequency Distribution of the Values of the Correlation Coefficient in Samples of an Indefinitely Large Population. Biometrika, vol. 10. no. 4. 507–521. o.
 5. Hunyadi László – Vita László [2004]: Statisztika közgazdászoknak (Harmadik átdolgozott kiadás). KSH, Budapest.
 6. Lucas, A. [2004]: The Gini Coefficient. In: http://www.rhinorisk.com/Publications/Gini%20Coefficients.pdf (Letöltve: 2009. március 09.)
 7. Márkus Béla [1994]: Térinformatika (Főiskolai jegyzet). Erdészeti és Faipari Egyetem, Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Székesfehérvár. 23. o.
 8. MNB [2008]: Lekérdezhető árfolyamok. In: http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=arfolyamtablazat&query =2008.11.26.,2008.11.26.,1,EUR (Letöltve: 2008. december 12.)
 9. SAS [2006]: Introduction to SAS® Enterprise MinerTM Course Notes. SAS Institute INC., Cary, NC.
 10. SAS [2008]: Getting Started with SAS® Enterprise MinerTM 5.3. SAS Institute Inc., Cary, NC. In: http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/miner/getstarted53.pdf (Letöltve: 2009. február 12.)
 11. Tan, P. N. – Steinbach, M. – Kumar, V. [2005]: Introduction to Data Mining. Addison-Wesley, Richmond, TX.