Tanulmányok

Kvantofrénia? Néhány megjegyzés a társadalom- és gazdaságtudományok formalizálásának feltételeiről

Megjelent:
December 13, 2010
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Musto, I. (2010). Kvantofrénia? Néhány megjegyzés a társadalom- és gazdaságtudományok formalizálásának feltételeiről. Competitio, 9(2), 5-18. https://doi.org/10.21845/comp/2010/2/1
Absztrakt

Ez az írás néhány szempontot tárgyal a gazdaságtudományi elméletek és modellek formális számszerűsítésének korlátairól. Rámutat arra, hogy komplex, nyílt és dinamikus rendszerek memóriával rendelkeznek, vagyis a múlt a jelent is befolyásolja, kifejti, hogy a modellek kibővítése a valóság megjelenítése felé a formalizálás lehetőségeit korlátozza, megállapítja, hogy a kutatás alanya és tárgya között különböző mértékű összefonódások, ill. kölcsönhatások jelennek meg, valamint hogy a tények összehasonlíthatósága a kezdeti feltételek azonosságának, ill. különbözőségének függvénye. Az elemzés nem a matematikai formalizálás mellett vagy ellene foglal állást, hanem megvizsgálja annak néhány specifikus feltételét.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A1, B10, B41, C10

Hivatkozások
 1. Andor László (1993): Stabilizáció és szerkezeti kiigazítás. A nemzetközi Valutaalap és a Világbank programjai az 1980-as években. OTK-kutatási dokumentum, kézirat, Budapest.
 2. Artner Annamária – Gáspár Pál – Sass Magdolna (1995): Stabilizációs politikák világgazdasági tapasztalatai, MTAVilággazdasági Kutatóintézet, Budapest.
 3. Becker G. (1976): The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, Chicago.
 4. Becker G. (1992): The Economic Way of Looking at Life, Journal of Political Economy, vol. 101, no. 3.
 5. Briggs J.–Peat F. D. (1989): Turbulent Mirrow. An Illustrated Guide to Chaos Theory and the Science of Wholeness, Harper and Row, New York.
 6. Csaba László (2009): Crisis in Economics? Akadémiai Kiadó, Budapest.
 7. Csányi Vilmos (1989): Evolutionary Systems and Society: a General Theory, Duke University Press, Durham
 8. Csányi Vilmos (1992): Natural Sciences and the Evolutionary Models. In: World Futures, vol. 34.
 9. Dilthey W. (1933): Gesamte Schriften, 3. Auflage, Band 1.
 10. Domar E. D. (1957): Expansion and Employment. In: Essays in the Theory of Economic Growth, New York, Oxford University Press.
 11. Greenspan A. (2007): The Age of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin Press.
 12. Harrod R. F. (1939): An Essay in Dynamic Theory, The Economic Journal, Vol. 49, no. 193.
 13. Habermas J. – Luhmann N. (1972): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Frankfurt a. M.
 14. Hodgson G. (2001): How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science, Routledge, London.
 15. Kampis György – Csányi Vilmos (1992): Societies as Replicative Component Systems. In: World Futures, vol. 34.
 16. Krugman P. (1991): Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, Mass.
 17. Lindblom Ch. E. (1965): The Intelligence of Democracy: Decision-Making Through Mutual Adjustment, New York–London.
 18. Linston H. – Turoff M. (1975): The Delphi Method: Techniques and Applications, Addison-Wesley Publishing
 19. Luhmann, N. (1973): Zweckbegriff und Systemrationalität, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
 20. Marris R. L. – Mueller D. C. (1980): The Corporation, Competition and the Invisible Hand, Journal of EconomicLiterature, Vol. 18, 32—63.
 21. Móczár József (2008): Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? I. Competitio, VII. évf. 2.
 22. Móczár József (2009): Közgazdaságtan vagy közgazdaság-tudomány? II. Competitio, VIII. évf. 1.
 23. Musto Stefan (1972): Evaluierung sozialer Entwicklungsprojekte, Hessling, Berlin.
 24. Musto Stefan (1974): Die Fremdbestimmung des Bewusstseins – Normative Wirkungen der sozialwissenschaftlichen Forschung und Planung in Entwicklungsländern, Vierteljaresberichte der F. Ebert-Stiftung,
 25. no. 56, 1974, 125—145.
 26. Musto Stefan (1982): Die Sozialforschung verändert ihren Gegenstand – Einige Implikationen für Theorie und Praxis. In: Zedler P. – Moser (Hrsg.): Aspekte qualitativer Sozialforschung, Leske, Opladen.
 27. North D. C. (1994): Economic Performance Through Time, American Economic Review, vol. 84.
 28. Popper K. R. (1957): Das Elend des Historizismus, Mohr, Tübingen
 29. Popper K.R. (1973): Objektive Erkenntnis, Hamburg
 30. Prigogine I. – Stengers I. (1980): Dialog mit der Natur, (német nyelvű kiadás), Piper, München
 31. Putnam R. D. – Leonardi R. – Nanetti R. (2003): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 32. Rickert H. (1899): Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Heidelberg.
 33. Romer P. (1990): Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, vol. 98 no. 5.
 34. Samuelson P. A. – Nordhaus W. D. (2003): Közgazdaságtan (magyar nyelvű kiadás), KJK-KERSZÖV, Budapest.
 35. Scott N. (1966): Some Problems of Cost-Benefit Analysis of Social Investments. In: UNRISD: Cost-Benefit Analysis of Social Projects, Report No. 7, Geneva.
 36. Sorokin P. (1956): Fads and Foibles of Modern Sociology and Related Sciences, Chicago.
 37. Soros György (2008): A 2008-as hitelválság és következményei, Scolar, Budapest.
 38. Tron Zsuzsanna (2009): Az Európai Unió regionális politikájának céljai és eredménye (disszertáció), Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar.
 39. Weintraub E. R. (2002): How Economics Became a Mathemetical Science? Cambridge University Press, Cambridge–New York.
 40. Wiener N. (1968): Mensch und Menschmaschine, Rowohlt, Reinbek.
 41. Williamson O. E. (2000): The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of EconomicLiterature, vol. 38, no. 3
 42. Windelband W. (1894): Geschichte und Naturwissenschaft, Heidelberg.
 43. Zalai E. (2001): Matematikai Közgazdaságtan, KJK-Kerszöv, Budapest.