Évf. 10 szám 1 (2011)
Kutatás közben

The Marketingkoncepció, piacorientáció, marketingkompetenciák és érvényesülésük a kis- és középvállalatoknál

Megjelent június 20, 2011
Enikő Kontor
Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi kar
PDF

APA

Kontor, E. (2011). The Marketingkoncepció, piacorientáció, marketingkompetenciák és érvényesülésük a kis- és középvállalatoknál. Competitio, 10(1), 104-117. https://doi.org/10.21845/comp/2011/1/8

Ez a tanulmány a marketingkoncepció és piacorientáció elméleti megközelítéseivel, ennek kis- és középvállalati vetületeivel, a kisvállalatok marketingjét meghatározó vállalkozói képességekkel, valamint
mindezeknek a teljesítményt befolyásoló hatásaival foglalkozik, célja az ide vonatkozó irodalom áttekintése. Tanulmányok sora mutatja, egyrészről a koncepcionális marketinggondolkodás hiánya az
egyik legnagyobb problémája a vállalkozások tulajdonos/menedzsereinek, amikor szembesülnek az üzleti folyamatokkal, másrészről pedig a marketing úgy tekinthető, mint az egyik legfontosabb üzleti tevékenység, amely elengedhetetlen a túléléshez és a vállalkozás növekedéséhez. Az irodalom állítása szerint a marketingkoncepció/piacorientáció alkalmazásában a legnagyobb korlátot a rendelkezésre álló
szűkös erőforrások (pénz, idő, képességek) jelentik.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: L26, M14, M31

 1. Becker, J. – Homburg, C. (1999): Market-Oriented Management: A System-Based Perspective, Journal of Market Focused Management, 4(1):17–41
 2. Berács József (2002.): Piacorientáció, mi más? Harvard Business Manager 4:50–61
 3. Berács J. – Graham, H. – Sajtos L. – Keszey T. (2003): Marketing-erőforrások koncepcionális megközelítése, Vezetéstudomány, 34(2):2–13
 4. Blankson, C. – Cheng, J. M. S. (2005): Have small businesses adopted the market orientation concept? The case of small businesses in Michigan, Journal of Business & Industrial Marketing, 20(6):317–330
 5. Blankson, C. – Motwani, J. G. – Levenburg, N. M. (2006): Understanding the patterns of market orientation among small businesses, Marketing Intelligence & Planning, 24(6):572–590
 6. Carson, D. – Cromie, S. – McGowan, P. – Hill, J. (1985): Marketing and Entrepreneurship in SME-s - An Innovativ Approach, Prentice Hall, London
 7. Day, G. S. (1994): The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing, 58(4):37–52
 8. Felton, A. P. (1959): Making the Marketing Concept Work, Harvard Business Review, 37:55–65
 9. Fillis, I. (2002): Small Firm Marketing Theory and Practice: Insights from the Outside, Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 4(2):134–157
 10. Fuelhart, K. – Glasmeier, A. (2003): Acquisition, assessment and use of business information by small and medium-sized businesses: a demand perspective, Entrepreneurship & Regional Development, 15(3):229–
 11. Gilmore, A. – Carson, D. – Grant, K. (2001): SME marketing in practice, Marketing Intelligence & Planning, 19(1):6–11
 12. Hardy, K. G. (1992): Marketing competencies for every manager, Business Quarterly, Winter:5–13
 13. Hill, J. (2001): A multidimensional study of the key determinants of effective SME marketing activity: Part 2. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 7(6):211–235
 14. Hogarth-Scott, S. – Watson, K. – Wilson, N. (1996): Do small businesses have to practice marketing to survive and grow? Marketing Intelligence & Planning, 14(1):6–18
 15. Hooley, G. – Cox, T. – Fahy, J. – Shipley, D. – Berács, J. – Fonfara, K. – Snoj, B. (2000): Market Orientation in the Transition Economies of Central Europe: Test of the Narver and Slater Market Orientation Scales,
 16. Journal of Business Research, 50( 3):273–285
 17. Houston, F. S. (1986): The Marketing Concept: What It Is and What It Is Not, Journal of Marketing, 50(2):81–87
 18. Keh, H. T. – Nguyen, T. T. M. – Ng, H. P. (2007): The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs, Journal of Business Venturing, 22(4):592–611
 19. Kohli, A. K. – Jaworski, B. J. (1990): Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications, Journal of Marketing, 54(2):1–18
 20. Kotler, P. – Keller, K. L. (2006): Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest
 21. Lafferty, B. A. – Hult, G. T. M. (2001): A synthesis of contemporary market orientation perspectives, European Journal of Marketing, 35(1/2):92–109
 22. Laforet, S. (2008): Size, strategic, and market orientation affects on innovation, Journal of Business Research, 61(7):753–764
 23. McPherson, M. (2007): A comparison of marketing practices: perspectives from first and second generation UK South Asians, International Journal of Consumer studies, 31(2):174–186
 24. Meziou, F. (1991):. Areas of Strength and Weakness in the Adoption of the Marketing Concept by Small Manufacturing Firms, Journal of Small Business Management, 29(4):72–78
 25. Middleton, B. – Long, G. (1990): Marketing skills: critical issues in marketing education and training, Journal of Marketing Management, 5(3):325–343
 26. Narver, J. C. – Slater, S. F. (1990): The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing, 54(4):20–35
 27. Narver, J. C. – Slater, S. F. – MacLachlan, D. L. (2004): Responsive and Proactive Market Orientation and New-Product Success, The Journal of Product Innovation Management, 21(5):334–347
 28. Pelham, A. M. – Wilson, D. T. (1996): A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on Dimensions of Small-Firm Performance, Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1):27–43
 29. Peterson, R. T. (1989): Small Business Adoption of the Marketing Concept vs. Other Business Strategies, Journal of Small Business Management, 27(1):38–46
 30. Ray, D. M. (1993): Understanding the entrepreneur: entrepreneurial attributes, experience and skills, Entrepreneurship and Regional Development, 5:345–357
 31. Rekettye, G. – Gupta, A. K. (1995): Half-way towards market economy: Market orientation of the Hungarian manufactoring companies, Marketing&Management, 1.
 32. Reynolds, P. L. (2002): The Need for a New Paradigm for Small Business Marketing? – What is Wrong with the Old One? Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 4(3):191–205
 33. Romano, C. – Ratnatunga, J. (1995): The role of marketing. Its impact on small enterprise research, European Journal of Marketing, 29(7):9–30
 34. Shapiro, B. P. (1988): What the Hell Is Market Oriented?, Harvard Business Review, 66:119–125
 35. Siu, W. – Kirby, D. A. (1998): Approaches to small firm marketing. A Critique, European Journal of Marketing, 32(1/2):40–60
 36. Smart, D. T. – Conant, J. S. (1994): Entrepreneurial orientation, distinctive marketing competencies and organizational performance, Journal of Applied Business Research, 10(3):28–38
 37. Stokes, D. (2000): Putting Entrepreneurship into Marketing: The Processes of Entrepreneurial Marketing, Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship, 2(1):1–16
 38. Tregear, A. (2003): Market orientation and the craftsperson, European Journal of Marketing, 37(11/12):1621–1635
 39. Vorhies, G. W. – Harker, M. – Rao, C. P. (1999): The capabilities and performance advantages of marketdriven firms, European Journal of Marketing, 33(11/12):1171–1202
 40. Vorhies, D. W. – Harker, M. (2000): The Capabilities and Performance Advantages of Market-Driven Firms: An Empirical Investigation, Australian Journal of Management, 25(2):145–172
 41. Webster, F. E. (1992): The changing role of marketing in the corporation, Journal of Marketing, 56:1–17
 42. Wernerfelt, B. (1984): A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 5(2):171–180