Évf. 11 szám 2 (2012)
Tanulmányok

A magyar államadósság lehetőségei és lehetetlenségei

Megjelent december 17, 2012
László Török
Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Török, L. (2012). A magyar államadósság lehetőségei és lehetetlenségei. Competitio, 11(2), 26–42. https://doi.org/10.21845/comp/2012/2/2

A dolgozat tárgya Magyarország bruttó konszolidált államadósságának ex ante jellegű, hipotetikus vizsgálata. Elemzéséhez definiálja a témával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat és összefüggéseket,
a bruttó államadósság eltérő mértékeinek megítéléseit, a magyar államadósság-pálya kialakulását, annak főbb szakaszait és jellemzőit. Ezt követően a tanulmány bemutat egy olyan makroökonómiai keretet,
mellyel extrapolálni lehet a GDP-arányos államadósság jövőbeli kimeneti értékeit a főbb magyarázó változók paramétereinek függvényében. A fő makrogazdasági aggregátumok mint endogén változók
bemeneti (input) értékeinek megválasztása más empirikus kutatások és a szerző saját extrapolációi eredményeként kerültek megállapításra, melyek alkalmazásával prognosztizálhatóvá váltak a jövőbeli
államadósság-ráták értékei. A tanulmány arra keres választ, hogy a magyarázó (gazdasági) változóknak vannak-e jelenleg olyan megalapozott értékei, amelyek – a választott makroökonómiai előrejelző keretbe behelyettesítve – azt eredményezik, hogy a magyar államadósság a GDP-hez mérten kívánatosnak tartott 50 százalékos mértékre redukálódik. Tíz szcenárió eredményeként többé-kevésbé pesszimista, egyetlen forgatókönyv esetén viszont optimista kép rajzolódott ki a bruttó államadósság jövőbeli helyzetéről.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: C53, H68

 1. Ábel István – Kóbor Ádám (2011): Növekedés, deficit és adósság – fenntartható keretben. Közgazdasági Szemle, Vol. 58, No. 6:511–528.
 2. ÁKK (2009): Államadósság Kezelő Központ Zrt.: Éves jelentés az államadósság kezeléséről. http://www.akk.hu//kepek/upload/2010/2009%20Eves%20Kiadvany%20vegso.pdf, Letöltve: 2012.06.19.
 3. ÁKK (2011): Államadósság Kezelő Központ Zrt.: Az államháztartási alrendszerek adósságadatai. http://www.akk.hu/object.D7D29115-F2F3-427E-935E-4E44E6746A45.ivy, Letöltve: 2012.06.18.
 4. ÁSz (1999): Állami Számvevőszék: Jelentés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/FB9EBC2969200550C1256CB100448D68?, Letöltve: 2012.10.16.
 5. ÁSz (2007): Állami Számvevőszék: Jelentés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. http://www.asz.hu/jelentes/0724/jelentes-a-magyar-koztarsasag-2006-evi-koltsegvetesevegrehajtasanak-ellenorzeserol/0724j000.pdf, Letöltve: 2012.06.19.
 6. Balatoni András – Tóth G. Csaba (2011): Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Budapest, május.
 7. Benczes István – Kutasi Gábor (2010): Költségvetési pénzügyek. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 8. Czeti Tamás – Hoffman Mihály (2006): A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk. MNBtanulmányok, Budapest, január.
 9. Dedák István (1998): Államadósság és gazdasági növekedés. Közgazdasági Szemle, Vol. 45, No. 11:989–1003.
 10. Halmai Péter (2011): Válság és a potenciális növekedés az Európai Unióban. Közgazdasági Szemle, Vol. 58, No. 12:1059–1081.
 11. Hoffmann Mihály (2011): Az eladósodott állam: Kockázatok és mellékhatások. MNB Pénzügyi Elemzések. http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2011/penzugyi/HoffmannM.pdf,
 12. Letöltve: 2012.03.30.
 13. IMF (2010a): From Stimulus to Consolidation. Revenue and Expenditure Policies in Advanced and Emerging Economies. IMF, Washington D.C.
 14. IMF (2010b): Public Debt and Growth. IMF Working Paper, No. 10/174., July.
 15. Karsai Gábor (2006): Ciklus és trend a magyar gazdaságban 1995-2000 között. Közgazdasági Szemle, Vol. 53, No. 6:509–525.
 16. Kármán András (2008): A magyar költségvetés kiadási szerkezete nemzetközi összehasonlításban. http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/10/HSZ6_karman_665_677.pdf Letöltve: 2012.10.16., Hitelintézeti Szemle, Vol. 7, No. 6:665–667.
 17. Magyar Köztársaság Kormánya (2011): Magyarország Konvergencia Programja 2011–2015 a Széll Kálmán Terv Alapján. Budapest, április.
 18. Mihályi Péter (2011): A gazdasági növekedés gyorsításának esélyei Magyarországon 2030-ig. Competitio, Vol. 10, No. 2:5–27.
 19. MNB (1998): A költségvetés finanszírozási rendszerének átalakítása és az eladósodás megfékezése. MNB Füzetek, 1998/5.
 20. MNB (2005): Jelentés a konvergencia-folyamatokról. http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_konvergenciajelentes/mnbhu_konvjel_20051114/konvjel_20051114_hu.pdf, Letöltve: 2012.06.19. MNB, Budapest, november.
 21. MNB (2010): Elemzés a konvergencia-folyamatokról a pénzügyi válság szemszögéből. http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_konvergenciajelentes/mnbhu_konyvjel_20100519/
 22. konvergencia_elemzes_2010_hu.pdf, Letöltve: 2012.06.22. MNB, Budapest, május.
 23. MNB [2012a]: Sajtóközlemény az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 2011. IV. negyedév, Budapest, 2012. február
 24. MNB (2012b): Monetáris politika Magyarországon. http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_egyebkiadvanyok_hu/monetaris-politika-magyarorszagon-2011/monetaris_politika_magyarorszagon_2012.pdf, Letöltve: 2012.04.20. MNB, Budapest, január.
 25. Muraközy László (2008): Magyarország felemelkedése és hanyatlása. Közgazdasági Szemle, Vol. 55, No. 2:149–168.
 26. Muraközy László (2011): Összefonódó költségvetési kihívások a 21. század Európájában. Közgazdasági Szemle, Vol. 58, No. 7–8:592–618.
 27. Muraközy László (2012): Államok kora – Az európai modell. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 28. Nyers József (szerk.) (2010): Két válság között – A magyar gazdaság wargabetűje 1990–2010. Ecostat, Budapest, augusztus.
 29. OECD (2012): Assessing the sensitivity of Hungarian debt sustainability to macroeconomic shocks under two fiscal policy reactions. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=
 30. ECO/WKP%282012%2923&docLanguage=En Letöltve: 2012.06.20. OECD Economics Department Working Papers No. 946, March.
 31. Országgyűlés (2011): 2011. évi CXCIV. törvény – Magyarország gazdasági stabilitásáról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100194.TV, Letöltve: 2012.06.18.
 32. OTP Elemzési Központ (2012): Középtávú makrogazdasági előrejelzésünk. https://www.otpbank.hu/static/portal/other/pdfact/Heti_Hungary_hun_20120307.pdf, Letöltve: 2012.04.22.
 33. Ódor Lajos − P. Kiss Gábor (2011): Kivétel erősíti? Fiskális szabályok a visegrádi országokban. MNB Szemle, június:25–38.
 34. Pénzügykutató Zrt. (2012): A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2011–2012). Sajtótájékoztató, Budapest, március.
 35. Stiglitz, J. E. (2010): The dangers of deficit reduction. http://www.project-syndicate.org/commentary/thedangers-of-deficit-reduction, Letöltve: 2012.03.23. Project Syndicate, March.
 36. Tóth G. Csaba (2011): Adósságdinamika és fenntarthatóság. Statisztikai Szemle, Vol. 89, No. 12:1242–1268.
 37. Tóth Zsuzsanna (2010): A gazdasági válság hatása Magyarország konvergencia-folyamatára, nemzetközi kitekintéssel. http://elib.kkf.hu/ewp_10/2010_1_03.pdf, Letöltve: 2012.04.03.
 38. Török László (2012): Államadósság és privatizáció. Vezetéstudomány, Vol. 43, No. 7–8:117–126.
 39. Voszka Éva (1996): A tulajdonváltás felemás sikere. Közgazdasági Szemle, Vol. 43, No. 5:385–402.