Tanulmányok

Az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci folyamatainak vizsgálata A

Megjelent:
2014-12-15
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Lipták, K. (2014). Az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci folyamatainak vizsgálata A. Competitio, 13(2), 84-102. https://doi.org/10.21845/comp/2014/2/5
Absztrakt

A tanulmány az Észak-magyarországi régió pozícióját vizsgálja országos viszonylatban a főbb munkaerőpiaci indikátorok figyelembe vételével. Számításokat végeztem a régióban lezajló munkaerő-piaci folyamatok szemléltetésére. A tanulmány célja az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci helyzetének megértéséhez kapcsolódóan a munkanélküliség főbb tényezőinek mélyebb feltárása, valamint a
foglalkoztatási szerkezetben bekövetkezett változások számszerűsítése, értékelése.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: J21, R23

Hivatkozások
 1. Bánfalvy Csaba (1989): A munkanélküliség. Magvető Kiadó, Budapest.
 2. Cain, G. (1976): The challenge of Segmented Labor Market theories to Ortodox theory: A survey. Journal of Economic Literature, Vol. 14, No. 4:1215–1257.
 3. Cseres-Gergely Zsombor – Kátay Gábor – Szörfi Béla (2012): A magyarországi munkapiac 2011-2012-ben. In: Fazekas Károly – Benczúr Péter – Telegdy Álmos (szerk.) (2012): Munkaerőpiaci Tükör, 2012. MTA
 4. Közgazdaság-tudományi Intézete, Budapest:18–40.
 5. Dabasi Halász Zsuzsanna (2011) (szerk.): Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.
 6. Dow, J. C. R. – Dicks-Mireaux, L. (1958): The Excess Demand for Labour: A Study of Conditions in Great Britain, 1946-1956. Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 10, No. 1:1–33.
 7. Eurostat (2013): Employment by economic activity and NUTS 2 regions (NACE Rev. 2). Táblázat, Eurostathonlap (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
 8. Fazekas Károly (1997): Válság és prosperitás a munkaerőpiacon – A munkanélküliség regionális sajátosságai Magyarországon 1990-1996 között. Tér és Társadalom, Vol. 11, No. 4:9–24.
 9. Friedman, M. (1986): Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 10. G. Fekete Éva – Osgyáni Gábor (2009): A munkavállalási motivációk időbeni és térbeni változásai. Északmagyarországi Stratégiai Füzetek, Vol. 5, No. 1:38–62.
 11. G. Fekete Éva (2006): Hátrányos helyzetből előnyök? Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Vol. 3, No. 1:54–69.
 12. Galasi Péter (1994): A munkaerőpiac gazdaságtana. Aula Kiadó, Budapest.
 13. Goschin, Z. – Constantin, D. L. – Roman, M. – Ileanu, B. (2009): Regional specialization and geographic concentration of industries in Romania. South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 7, No. 1:61–76.
 14. Káposzta József – Nagy Henrietta – Kollár Kitti (2010): Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek településszerkezeti, foglalkoztatási jellemzői az EUcsatlakozás óta eltelt időszakban. Területi Statisztika, Vol. 50, No. 6:641–658.
 15. Kocziszky György (1996): Regionális gazdasági növekedés. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.
 16. KSH (2011): Területi statisztika évkönyv. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.
 17. KSH (2013a): Aktivitási arány. Táblázat, KSH-honlap, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf025.html.
 18. KSH (2013b): Foglalkoztatási arány. Táblázat, KSH-honlap, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf026.html.
 19. KSH (2013c): Munkanélküliségi arány. Táblázat, KSH-honlap, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf027.html.
 20. Lilien, D. M. (1982): Sectoral shifts and cyclical unemployment. Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 4:777–793.
 21. Maddala, G. S. (2004): Bevezetés az ökonometriába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 22. Nemes Nagy József (szerk.) (2005): Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11., ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest.
 23. NFSZ (2012): A nyilvántartott álláskeresők (munkanélküliek), a passzív ellátásban részesülők és a bejelentett álláshelyek fontosabb jellemzőinek adattára (megyei és kistérségi adatok). Táblázat, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok.
 24. Péter Zsolt (2010): A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra. Ph.D. értekezés, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc.
 25. Pigou, A. C. (1933): A munkanélküliség elmélete, McMillan, London.
 26. Simkó János (2008): A foglalkoztatás aktuális problémáira megoldást javasoló módszerek az Északmagyarországi régióban. Kézirat.
 27. Tzannatos, Z. (1992): Labour economics. In: Maloney, J. (edit.): What is new in economics? Manchester Univesity Press, Manchester:71–100.