Évf. 13 szám 1 (2014)
Tanulmányok

Siker és motiváció a magyar vállalkozó-kutatók körében

Megjelent június 16, 2014
Ádám Novotny
Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet
PDF

APA

Novotny, Ádám. (2014). Siker és motiváció a magyar vállalkozó-kutatók körében. Competitio, 13(1), 75-87. https://doi.org/10.21845/comp/2014/1/5

A tanulmány 80 magyar egyetemi vállalkozó (spin-off cég) empirikus vizsgálatának eredményeit mutatja be. Célja a vállalkozásindítás motivációinak és a vállalkozói siker kapcsolatának az elemzése. A vizsgált
motivációk a jólét iránti igény, a teljesítményvágy, a függetlenségvágy, valamint a vállalkozásindítás kutatási tevékenységgel összefüggő haszna. A cikk a vállalkozói sikert objektív és szubjektív oldalról egyaránt méri. Az objektív siker alkalmazott mérőszámai a bevétel és növekedése, az alkalmazottak száma, valamint a vállalkozás kora. A szubjektív siker a vállalkozó-kutatók önértékelésére utal. Az eredmények szerint a vállalkozásindítás legerősebb motivációja az anyagi kényszer, az egyetemi fizetéssel való elégedetlenség. A vizsgált motivációk a jövedelemkiegészítés kényszere kivételével mind szignifikáns kapcsolatban vannak a szubjektív sikerérzettel, amely az objektív siker kapcsán már nem mondható el. A kutatási tevékenység gyakorlati irányba való kiterjesztése fontos vállalkozói motiváció az egyetemi szférában, hiszen nemcsak a szubjektív sikerérzettel, hanem a cég bevételével és a bevétel növekedésével is szignifikánsan összefügg.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: L26; I23; O32

 1. Baum, J. R. (1995): The relation of traits competencies, motivation, strategy, and structure to venture growth, Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley.
 2. Cesinger, B. – König, S. – Langhauser, M. (2012): Subjective success in an entrepreneurial career - the case of work-life-balance: Results from a large scale survey in Germany. Babson College Entrepreneurship
 3. Research Conference (BCERC), June 6–9, Fort Worth.
 4. Chell, E. (2008): The Entrepreneurial Personality. A Social Construction. Second edition. Routledge, New York.
 5. Clarysse, B. – Wright, M. – Lockett, A. – Van de Velde, E. – Vohara, A. (2005): Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions. Journal of Business Venturing,
 6. Vol. 20, No. 2:183–216.
 7. D’Este, P. – Perkmann, M. (2011): Why do academics engage with industry? The entrepreneurial university and individual motivations. Journal of Technology Transfer, Vol. 36, No. 3:316–339.
 8. De Silva, L. R. (2013): The Dynamisms of Entrepreneurial Motivation: A Case of Spin-off formation by Academics operating in a Resource Constrained Environment. Triple Helix International Conference 2013.
 9. Egeln, J. – Gottschalk, S. – Rammer, C. – Spielkamp, A. (2003): Spinoff-Grundungen aus der offentlichen Forschung in Deutschland. Working Paper, http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/966/.
 10. Ernesto, A. J. – Bosma, N. (2014): Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2013. http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106.
 11. Fini, R. – Grimaldi, R. – Sobrero, M. (2009): Factors fostering academics to start up new ventures: an assessment of Italian founders’ incentives. Journal of Technology Transfer, Vol. 34, No. 4:380–402.
 12. Franklin, S. – Wright, M. – Lockett, A. (2001): Academic and surrogate entrepreneurs in university spin-out companies. Journal of Technology Transfer, Vol. 26, No. 1–2:127–141.
 13. Helm, R. – Mauroner, O. (2007): Success of research-based spin-offs. State-of-the-art and guidelines for further research. Review of Managerial Science, Vol. 1, No. 3:237–270.
 14. Henricks, M. (2002): Not just a living: The complete guide to creating a business that gives you a life. Perseus, Cambridge.
 15. Herron, L. – Robinson, R. B. (1993): A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance. Journal of Business Venturing, Vol. 8, No. 3:281–294.
 16. Heslin, P. A. (2005): Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, Vol. 26, No. 2:113–136.
 17. Hughes, E. C. (1937): Institutional office and the person. American Journal of Sociology, Vol. 43, No. 3:404–413.
 18. Kassicieh, S. K. – Radosevich, H. R. – Banbury, C. M. (1997): Using attitudinal, situational, and personal characteristics variables to predict future entrepreneurs from national laboratory inventors. IEE Transactions in Engineering Management, Vol. 44, No. 3:248–257.
 19. Kuratko, D. F. – Hodgetts, R. M. (1998): Entrepreneurship, a contemporary approach. Dryden Press, Fort Worth.
 20. Markman, G. – Phan, P. – Balkin, D. – Gianiodis, P. T. (2005): Entrepreneurship and university-based technology transfer. Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2:241–263.
 21. Morales-Gualdrón, S. T. – Gutiérrez-Gracia, A. – Roig Dobón, S. (2009): The entrepreneurial motivation in academia: a multidimensional construct. International Entrepreneurship and Management Journal,
 22. Vol. 5, No. 3:301–317.
 23. Novotny Ádám (2013): Az egyetemi-ipari technológiatranszfer sajátosságai Magyarországon. Közgazdasági Szemle, Vol. 60, No. 10:1119–1139.
 24. Oakey, R. P. (2003): Technical entrepreneurship in high technology small firms: some observations on the implications for management. Technovation, Vol. 23, No. 8:679–688.
 25. Owen-Smith, J. – Powell, W. (2001): To Patent or Not: Faculty Decisions and Institutional Success at Technology Transfer. The Journal of Technology Transfer, Vol. 26, No. 1–2:99–114.
 26. Pérez, M. – Martínez, A. (2003): The Development of University Spin-offs: Early Dynamics of Technology Transfer and Networking. Technovation, Vol. 23, No. 10:823–831.
 27. Piccaluga, A. – Chiesa, V. (2000): Exploitation and Diffusion of Public Research: the Case of Academic Spinoff Companies in Italy. R&D Management, Vol. 30, No. 4:329–339.
 28. Pirnay, F. – Surlemont, B. – Nlemvo, F. (2003): Toward a typology of university spin-offs. Small Business Economics, Vol. 21, No. 4:355–369.
 29. Powers, J. B. – McDougall, P. P. (2005): University start-up formation and technology licensing with firms that go public: a resource-based view of academic entrepreneurship. Journal of Business Venturing, Vol.
 30. , No. 3:291–311.
 31. Rauch, A. – Frese, M. (1997): Does planning matter? Relations between planning and success in small enterprises in Ireland and in Germany. Paper presented at the 42nd World Conference of the ICSB International Council for Small Business, San Francisco.
 32. Rauch, A. – Frese, M. (2000): Psychological approaches to entrepreneurial success. A general model and an overview of findings. In: Cooper, C. L.– Robertson, I. T. (Eds.): International Review of Industrial and
 33. Organizational Psychology:101–142.
 34. Roberts, E. B. (1991): Entrepreneurs in high technology. Lessons from MIT and beyond. Oxford University Press, New York.
 35. Robichaud, Y. – LeBrasseur, R. – Nagarajan, K. V. (2010): Necessity and Opportunity-Driven Entrepreneurs in Canada: An Investigation into their Characteristics and an Appraisal of the Role of Gender. Journal of
 36. Applied Business & Economics, Vol. 11, No. 1:59.
 37. Schmelter, A. (2004): Entwicklungsverlaufe forschungsnaher Unternehmensgrundungen und deren Determinanten. Die Betriebswirtschaft, Vol. 64, No. 4:471–486.
 38. Shane, S. A. (2004): Academic Entrepreneurship: University Spinoffs And Wealth Creation. New Horizons in Entrepreneurship Series, Edward Elgar Publishing, Northampton.
 39. Smilor, R. W. – Gibson, D. V. – Dietrich, G. B. (1990): University spin-out companies: technology start-ups from UT-Austin. Journal of Business Venturing, Vol. 5, No. 1:63–76.
 40. Szabó Tibor (2010): A felsőoktatási intézmények és oktatóik innovációs teljesítményét befolyásoló szervezetszociológiai, szociológia, közgazdasági és munkagazdasági tényezők és sajátosságok. In: Kotsis Ágnes – Polónyi István (Szerk.): Felsőoktatási intézmények és az innováció. Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Competitio Könyvek 11.
 41. Szigethy László (2012): Hazai kutatói attitűdök és gazdasági eredmények összefüggésének empirikus vizsgálata. Competitio, Vol. 11, No. 1:20–38.
 42. Weatherston, J. (1995): Academic Entrepreneurs: Is a spin-off Company too risky? International Council for Small Business (ICSB), http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1995/pdf/20.pdf.
 43. Wright, M. – Birley, S. – Mosey, S. (2004): Entrepreneurship and university technology transfer. Journal of Technology Transfer, Vol. 29, No. 3–4):235–246.